Dnia 13 marca 2024r. w małej sali gimnastycznej Zespołu Szkół Gastronomicznych im. Eugeniusza Pijanowskiego został przeprowadzony szkolny konkurs wiedzy i umiejętności, pod nazwą:

"Pozostać człowiekiem  w nieludzkich czasach

Arkusz konkursowy składał się z 21 ponumerowanych zadań. Część pierwsza zawierała zadania zamknięte i była testem jednokrotnego wyboru, natomiast część druga zestawu służyła kształtowaniu umiejętności i polegała na przeprowadzaniu procesów myślowych oraz pracy ze źródłami historycznymi.

W konkursie wzięło udział 56 uczniów Zespołu Szkół Gastronomicznych spośród 80 osób, które zgłosiły chęć uczestnictwa. Tradycją naszej szkoły stała się dbałość o wszechstronny rozwój podopiecznych. Ten kierunek działań Dyrekcji oraz nauczycieli ZSG im. Eugeniusza Pijanowskiego został podtrzymany poprzez zorganizowanie konkursu historycznego kształtującego postawy obywatelskie i patriotyczne. Zakres tematyczny konkursu składał się z trzech działów: ruch oporu-walka cywilna, Sprawiedliwi Wśród Narodów Świata, żołnierze niezłomni/ wyklęci. Uroczystość uświetnił występ wokalny naszych uczennic, które pięknie wykonały pieśń patriotyczną ,,To nasz kraj”. Zaangażowanie uczniów miało swój wyraz także w przygotowaniu prezentacji dotyczącej konkursu oraz wykonywanego utworu muzycznego.

Dyrekcja oraz organizatorzy składają wyrazy podziękowania uczniom za kultywowanie chlubnej tradycji naszej szkoły.

Prezentacja - Kliknij, aby pobrać


Regulamin- Kliknij, aby otworzyć
Karta Zgłoszeniowa- Kliknij, aby otworzyć

Szkolny konkurs historyczny 

PRO MEMORIA – KU PAMIĘCI

organizowany w 80-tą rocznicę powstania Armii Krajowej

powstanie warszawskie - logo

Laureatami konkursu przeprowadzonego 11 marca w małej sali gimnastycznej zostali:

I Mateusz Tomaszewski  kl.4f TGH, 26punktów

II Rafał Sikorski             kl.4a TGH, 25 punktów

III Oliwia Kowalczyk     kl.4f TGH, 21 punktów

III Bartosz Trzciński      kl.3ep TGH, 21 punktów

Wszystkim startującym serdecznie dziękujemy za uczestnictwo. Gratulujemy laureatom.                                       

                                    organizatorzy- nauczyciele historii.

laureaci konkursu

eliminacje do konkursuZa nami eliminacje wojewódzkie pod patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty do XXVII edycji Ogólnopolskiego Turnieju Na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Cukiernik.

Turniej odbył się w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich przy ulicy Majdańskiej w Warszawie i składał się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej.eliminacje do turnieju

W tym roku tematem przewodnim była „Potęga natury” a zadanie praktyczne polegało na wykonaniu tortu, dwóch rodzajów bankietówek oraz dwóch figurek z dowolnego surowca. Wykonane wyroby oceniało profesjonalne jury pod przewodnictwem mistrzyni cukiernictwa – Pani Bożeny Sikoń.

W konkursie wzięło udział 8 drużyn jednoosobowych, reprezentujących 3 szkoły zawodowe z województwa mazowieckiego.

Naszą szkołę reprezentowały dwie uczennice: Amelia Lecińska z klasy 3cp BSG oraz  Zuzanna Bochman z klasy 3c BSG.

II miejsce  w Turnieju zajęła Amelia Lecińska.

Serdecznie gratulujemy !!!

Będziemy uczestniczyć w  Finale XXVII Ogólnopolskiego Turnieju na Najlepszego ucznia w Zawodzie Cukiernik w  kwietniu 2022 r. we Wrocławiu.

eliminacje turniejueliminacje turnieju

plakat konkursu kulinarnego

 

Dyrektor Zespołu Szkół Gastronomicznych im. prof. Eugeniusza Pijanowskiego serdecznie zaprasza do udziału w V Ogólnopolskim Turnieju na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Kucharz - etap wojewódzki.

Szczegółowe informacje znajdują się w załącznikach:

1. Regulamin konkursu.

2. Karta zgłoszenia kandydatów.