Stypendyści ZSG wraz z dyr. Marzeną CieślakZ wielką radością informujemy, że dwoje zeszłorocznych absolwentów naszej szkoły – Dominika Modrzewska i Jakub Kobus - otrzymało stypendium MEiN na rok szkolny 2021/22. Nagrodzeni uczniowie są laureatami Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności oraz finalistami Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Żywności.

Serdecznie gratulujemy!

Powodem do dumy są także dwie uczennice z klas trzecich – Weronika Gurynow (IIIap TGH) oraz Maria Małolepsza (IIIc TGH), które otrzymały w bieżącym roku szkolnym stypendium Prezesa Rady Ministrów za najwyższą średnią ocen w roku szkolnym 2020/21. 

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!