Poniżej prezentujemy do pobrania następujące dokumenty:

1. Zasady rekrutacji do klas I-ych w ZSG.

2. Tabela z przedmiotami punktowanymi.

plakat zapraszający na dzień otwarty online 23.03

Dzień Otwarty online w ZSG 23.03.2021 - FILM

Nagranie z Dnia Otwartego Online z udziałem absolwentów – Karola Okrasy i Jarosława Uścińskiego (opis treści filmu dla osób z niepełnosprawnością w ramach dostępności cyfrowej):

ikonka FAQ

Zestaw pytań wraz z odpowiedziami dotyczących rekrutacji 2021/2022 w ZSG (FAQ):

 

  1. W jakich zawodach prowadzone będzie kształcenie w szkole od nowego roku szkolnego?

W roku szkolnym 2020/2021 szkoła będzie kształciła uczniów na poziomie technikum w zawodach: technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik hotelarstwa. Na poziomie szkoły branżowej I stopnia w zawodach: kucharz oraz cukiernik.

zaproszenie na dzień otwarty online

DRODZY KANDYDACI I RODZICE!

W dniu 23.03 spotykamy się on-line o godzinie 13:00. Będziecie mogli poznać naszą szkołę jeszcze lepiej, aby zdecydować się na jej wybór. Nauczyciele, uczniowie i absolwenci odpowiedzą na wasze pytania. Poniżej zamieściliśmy linki do poszczególnych spotkań tematycznych. Do zobaczenia!
 
Zawody nauczane w ZSG

Prowadzimy nabór do TECHNIKUM GASTRONOMICZNO-HOTELARSKIEGO NR 1 w zawodach: 

  • Technik żywienia i usług gastronomicznych 
  • Technik hotelarstwa 

W BRANŻOWEJ SZKOLE GASTRONOMICZNEJ I STOPNIA proponujemy naukę w następujących zawodach: 

  • Kucharz 
  • Cukiernik

Poniżej przedstawiona jest szczegółowa charakterystyka zawodów nauczanych w Zespole Szkół Gastronomicznych im. prof. E.Pijanowskiego.

Logo Praktycznej Nauki Zawodu

Praktyczna nauka zawodu w ZSG im. prof. Eugeniusza Pijanowskiego realizowana jest podczas odbywania przez uczniów praktyki zawodowej w uznanych restauracjach i największych hotelach w Warszawie. Nasi uczniowie podczas praktyk mają możliwość współpracy z takimi mistrzami kuchni jak: Karol Okrasa, Robert Sowa i Konrad Birek, Jarosław Uściński, Wojciech Modest Amaro, Jacek Grochowina oraz z wieloma innymi uznanymi w branży gastronomicznej fachowcami. Praktyczna nauka zawodu umożliwia uczniom  zdobycie umiejętności zawodowych oraz poznanie kultury i organizacji pracy w zespole. Wyróżniający się uczniowie bardzo często po odbyciu praktyk i ukończeniu szkoły otrzymują propozycje pracy w miejscach w których odbywali praktyki.

Zapraszamy do obejrzenia filmu:

Logo bazy dydaktycznej

Do dyspozycji naszych uczniów oferujemy:
- wyposażone zgodnie z najwyższymi standardami pracownie gastronomiczne, hotelarskie, obsługi konsumenta i komputerowe
- salę gimnastyczną i siłownię
- nowocześnie wyposażone sale lekcyjne
- bibliotekę z czytelnią i centrum multimedialnym
- restaurację, stołówkę i bufet
- studio kulinarne
- internat dla dziewcząt 

Poniżej filmowa prezentacja:

Internat

Zapraszamy do obejrzenia filmu ukazującego możliwości jakie daje internat w naszej szkole: