W roku szkolnym 2022/2023 proponujemy następujące oddziały

 

  1. Technikum Gastronomiczno – Hotelarskie nr 1

klasa

zawód

język obcy /  drugi język obcy

przedmiot realizowany na poziomie rozszerzonym

przedmioty punktowane

1A

Technik żywienia    i usług gastronomicznych

język angielski / do wyboru  język włoski / język hiszpański

język angielski

język polski, matematyka, biologia, język obcy nowożytny – z wyższą oceną

1B

Technik żywienia   i usług gastronomicznych

język angielski / do wyboru    język hiszpański / język niemiecki

język angielski

język polski, matematyka, biologia, język obcy nowożytny – z wyższą oceną

1C

Technik żywienia    i usług gastronomicznych

język angielski / do wyboru język hiszpański / język niemiecki

język angielski

język polski, matematyka, biologia, język obcy nowożytny – z wyższą oceną

1D

Technik żywienia  i usług gastronomicznych

język angielski / język niemiecki

język angielski

język polski, matematyka, biologia, język obcy nowożytny – z wyższą oceną

1E

Technik żywienia  i usług gastronomicznych

język angielski / język niemiecki

język angielski

język polski, matematyka, biologia, język obcy nowożytny – z wyższą oceną

1F

Technik żywienia  i usług gastronomicznych

język angielski / język rosyjski

język angielski

język polski, matematyka, biologia, język obcy nowożytny – z wyższą oceną

1G

Technik żywienia  i usług gastronomicznych

język angielski / język niemiecki

język angielski

język polski, matematyka, biologia, język obcy nowożytny – z wyższą oceną

1H

Technik hotelarstwa

język angielski / język niemiecki

język angielski

język polski, matematyka, geografia, język obcy nowożytny – z wyższą oceną

  1. Branżowa Szkoła Gastronomiczna I stopnia

klasa

zawód

język obcy / drugi język obcy

przedmioty punktowane

1A

kucharz

język angielski

język polski, matematyka, biologia, język obcy nowożytny – z wyższą oceną

1C

cukiernik

język angielski

język polski, matematyka, biologia, język obcy nowożytny – z wyższą oceną

Poniżej do pobrania:

1. Zaproszenie dla kandydata na ucznia ZSG

2. Profil kandydata - preferowane umiejętności

3. Zasady rekrutacji

4. Wykaz placówek medycznych przeprowadzających badania lekarskie do techników i branżowych szkół I stopnia

 zasady rekrutacji