W roku szkolnym 2023/2024 proponujemy następujące oddziały

 

Zapraszamy do naszej szkoły. W roku szkolnym  2023/2024 oferujemy naukę w siedmiu oddziałach Technikum Gastronomiczno-Hotelarskim Nr 1 przygotowujących do zawodu  - technik żywienia i usług gastronomicznych i technik hotelarstwa oraz w dwóch oddziałach Branżowej Szkoły Gastronomicznej I stopnia - kucharz i cukiernik. Szczegóły w poniższej tabeli.

 

Technikum Gastronomiczno – Hotelarskie nr 1

klasa

zawód

język obcy / drugi język obcy

przedmiot realizowany na poziomie rozszerzonym

przedmioty punktowane

1A

Technik żywienia i usług gastronomicznych

język angielski / do wyboru

  język włoski /

język hiszpański

język angielski

język polski, matematyka, biologia, język obcy nowożytny – z wyższą oceną

1B

Technik żywienia i usług gastronomicznych

język angielski /

język hiszpański

język angielski

język polski, matematyka, biologia, język obcy nowożytny – z wyższą oceną

1C

Technik żywienia i usług gastronomicznych

język angielski /

język hiszpański

język angielski

język polski, matematyka, biologia, język obcy nowożytny – z wyższą oceną

1D

Technik żywienia i usług gastronomicznych

język angielski /

język niemiecki

język angielski

język polski, matematyka, biologia, język obcy nowożytny – z wyższą oceną

1E

Technik żywienia i usług gastronomicznych

język angielski /

język niemiecki

język angielski

język polski, matematyka, biologia, język obcy nowożytny – z wyższą oceną

1F

Technik żywienia i usług gastronomicznych

język angielski /

język niemiecki

język angielski

język polski, matematyka, biologia, język obcy nowożytny – z wyższą oceną

1H

Technik hotelarstwa

język angielski /

język niemiecki

język angielski

język polski, matematyka, geografia, język obcy nowożytny – z wyższą oceną

 

Branżowa Szkoła Gastronomiczna I stopnia

klasa

zawód

język obcy / drugi język obcy

przedmioty punktowane

1A

kucharz

język angielski

język polski, matematyka, biologia, język obcy nowożytny

– z wyższą oceną

1C

cukiernik

język angielski

język polski, matematyka, biologia, język obcy nowożytny

– z wyższą oceną