„Ach, co to był za Dzień Otwarty!”

7.kwietnia 2022 roku w godzinach popołudniowych w naszym budynku trwał niezwykle finezyjny, edukacyjny spektakl artystyczno-zawodowy, a mianowicie… Dzień Otwarty, który skupił mnóstwo widzów - wspaniałych kandydatów do Zespołu Szkół Gastronomicznych im. prof. E. Pijanowskiego, którzy przybyli wraz z rodzicami. Między godziną 16.00 a 18.30 naszą szkołę odwiedzili również Absolwenci, przyjaciele szkoły, a przede wszystkim - osobistości świata kultury kulinarnej i branży hotelarskiej.

dzień otwarty w zsg

Uroczyste rozpoczęcie Dnia Otwartego przez panią dyrektor Marzenę Cieślak odbyło się w nowej sali gimnastycznej, która została wypełniona po brzegi, co świadczyło o ogromnym zainteresowaniu profilem i ofertą proponowaną przez naszą placówkę.  Pani dyrektor przekazała zebranym informacje na temat szkoły, przedstawiła bogatą i innowacyjną ofertę edukacyjną, a także przypomniała zgromadzonym Gościom ważne terminy nadchodzącego procesu rekrutacji. Wszystkich przybyłych zainteresowała informacja z merytoryczną prezentacją, której treścią była niezwykle ciekawa, nowoczesna i bogata baza dydaktyczna szkoły. Po przedmiotowym, promocyjno-tematycznym wystąpieniu Dyrektor Szkoły Marzeny Cieślak placówkę rekomendowali dwaj wspaniali i zasłużeni absolwenci - polski kucharz, autor i prezenter telewizyjnych programów o tematyce kulinarnej - Karol Okrasa oraz wyjątkowo znany i ceniony szef kuchni, prezes OSSKiC - Jarosław Uściński. Wspaniali Absolwenci mówili o pasji zawodowej oraz drodze do kariery w branży gastronomicznej, a także wskazywali, że zdobywanie wykształcenia w ZSG to jednocześnie poszukiwanie niezwykłych pomysłów, nowych smaków, odkrywanie nowych dań i innowacyjnych sposobów ich aranżacji przy jednoczesnej odpowiedzialności za zdrowie konsumentów.

zaproszenie na dzień otwarty

W roku szkolnym 2022/2023 proponujemy następujące oddziały

 

  1. Technikum Gastronomiczno – Hotelarskie nr 1

klasa

zawód

język obcy /  drugi język obcy

przedmiot realizowany na poziomie rozszerzonym

przedmioty punktowane

1A

Technik żywienia    i usług gastronomicznych

język angielski / do wyboru  język włoski / język hiszpański

język angielski

język polski, matematyka, biologia, język obcy nowożytny – z wyższą oceną

1B

Technik żywienia   i usług gastronomicznych

język angielski / do wyboru    język hiszpański / język niemiecki

język angielski

język polski, matematyka, biologia, język obcy nowożytny – z wyższą oceną

1C

Technik żywienia    i usług gastronomicznych

język angielski / do wyboru język hiszpański / język niemiecki

język angielski

język polski, matematyka, biologia, język obcy nowożytny – z wyższą oceną

1D

Technik żywienia  i usług gastronomicznych

język angielski / język niemiecki

język angielski

język polski, matematyka, biologia, język obcy nowożytny – z wyższą oceną

1E

Technik żywienia  i usług gastronomicznych

język angielski / język niemiecki

język angielski

język polski, matematyka, biologia, język obcy nowożytny – z wyższą oceną

1F

Technik żywienia  i usług gastronomicznych

język angielski / język rosyjski

język angielski

język polski, matematyka, biologia, język obcy nowożytny – z wyższą oceną

1G

Technik żywienia  i usług gastronomicznych

język angielski / język niemiecki

język angielski

język polski, matematyka, biologia, język obcy nowożytny – z wyższą oceną

1H

Technik hotelarstwa

język angielski / język niemiecki

język angielski

język polski, matematyka, geografia, język obcy nowożytny – z wyższą oceną

  1. Branżowa Szkoła Gastronomiczna I stopnia

klasa

zawód

język obcy / drugi język obcy

przedmioty punktowane

1A

kucharz

język angielski

język polski, matematyka, biologia, język obcy nowożytny – z wyższą oceną

1C

cukiernik

język angielski

język polski, matematyka, biologia, język obcy nowożytny – z wyższą oceną

Poniżej do pobrania:

1. Zaproszenie dla kandydata na ucznia ZSG

2. Profil kandydata - preferowane umiejętności

3. Zasady rekrutacji

4. Wykaz placówek medycznych przeprowadzających badania lekarskie do techników i branżowych szkół I stopnia

 zasady rekrutacji

 

 

plakat zapraszający na dzień otwarty online 23.03

Dzień Otwarty online w ZSG 23.03.2021 - FILM

Nagranie z Dnia Otwartego Online z udziałem absolwentów – Karola Okrasy i Jarosława Uścińskiego (opis treści filmu dla osób z niepełnosprawnością w ramach dostępności cyfrowej):

ikonka FAQ

Zestaw pytań wraz z odpowiedziami dotyczących rekrutacji 2022/2023 w ZSG (FAQ):

 

  1. W jakich zawodach prowadzone będzie kształcenie w szkole od nowego roku szkolnego?

W roku szkolnym 2020/2021 szkoła będzie kształciła uczniów na poziomie technikum w zawodach: technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik hotelarstwa. Na poziomie szkoły branżowej I stopnia w zawodach: kucharz oraz cukiernik.

Zawody nauczane w ZSG

Prowadzimy nabór do TECHNIKUM GASTRONOMICZNO-HOTELARSKIEGO NR 1 w zawodach: 

  • Technik żywienia i usług gastronomicznych 
  • Technik hotelarstwa 

W BRANŻOWEJ SZKOLE GASTRONOMICZNEJ I STOPNIA proponujemy naukę w następujących zawodach: 

  • Kucharz 
  • Cukiernik

Poniżej przedstawiona jest szczegółowa charakterystyka zawodów nauczanych w Zespole Szkół Gastronomicznych im. prof. E.Pijanowskiego.

Logo Praktycznej Nauki Zawodu

Praktyczna nauka zawodu w ZSG im. prof. Eugeniusza Pijanowskiego realizowana jest podczas odbywania przez uczniów praktyki zawodowej w uznanych restauracjach i największych hotelach w Warszawie. Nasi uczniowie podczas praktyk mają możliwość współpracy z takimi mistrzami kuchni jak: Karol Okrasa, Robert Sowa i Konrad Birek, Jarosław Uściński, Wojciech Modest Amaro, Jacek Grochowina oraz z wieloma innymi uznanymi w branży gastronomicznej fachowcami. Praktyczna nauka zawodu umożliwia uczniom  zdobycie umiejętności zawodowych oraz poznanie kultury i organizacji pracy w zespole. Wyróżniający się uczniowie bardzo często po odbyciu praktyk i ukończeniu szkoły otrzymują propozycje pracy w miejscach w których odbywali praktyki.

Zapraszamy do obejrzenia filmu:

Logo bazy dydaktycznej

Do dyspozycji naszych uczniów oferujemy:
- wyposażone zgodnie z najwyższymi standardami pracownie gastronomiczne, hotelarskie, obsługi konsumenta i komputerowe
- salę gimnastyczną i siłownię
- nowocześnie wyposażone sale lekcyjne
- bibliotekę z czytelnią i centrum multimedialnym
- restaurację, stołówkę i bufet
- studio kulinarne
- internat dla dziewcząt 

Poniżej filmowa prezentacja:

Internat

Zapraszamy do obejrzenia filmu ukazującego możliwości jakie daje internat w naszej szkole: