Plansza „Bierzemy udział w akcji Żonkile”

W ramach edukacji patriotycznej i realizowania licznych projektów varsavianistycznych wyruszyliśmy  na spacer, którego tematem było uczestnictwo w akcji "Żonkil", zorganizowanej przez Muzeum Polin. Włączyliśmy  się do akcji Żonkile, upamiętniającej powstanie w getcie warszawskim poprzez realizację scenariuszy lekcyjnych, uczestnictwo w webinarium oraz wykorzystaniu specjalnej oferty zawierającej pakiet nowych, atrakcyjnych materiałów edukacyjnych – karty pracy oraz scenariusze zajęć. Braliśmy udział w wyjątkowych premierach filmowych i literackich na kanale YouTube oraz na Facebooku Centrum Edukacyjnego Muzeum POLIN. Dodatkowo, spotkaliśmy się przed warszawskim muralem upamiętniającym to wydarzenie.

19 kwietnia 1943 r. warszawscy Żydzi podjęli walkę zbrojną z Niemcami. Powstańcy nie mogli mieć nadziei na zwycięstwo. Kierowała nimi chęć odwetu na Niemcach, zadania wrogowi możliwie wysokich strat, a przede wszystkim wybierali śmierć z bronią w ręku. Powstanie kwietniowe było największym zbrojnym zrywem Żydów podczas II wojny światowej, a zarazem pierwszym powstaniem miejskim w okupowanej Europie.

    Wybuch powstania w getcie
Gdy 19 kwietnia 1943 r., w przeddzień święta Pesach, niemieckie oddziały liczące 2 tys. ludzi wspierane przez czołgi i wozy pancerne ponownie weszły do getta, by je ostatecznie zlikwidować, do walki z nimi stanęło około 500 członków ŻOB, podzielonych na 22 grupy bojowe pod zwierzchnim dowództwem Anielewicza oraz około 150 bojowców ŻZW. Przez pierwsze dni powstańcy bronili umocnionych pozycji, utrudniając Niemcom penetrację getta. Ostrzeliwali wkraczające oddziały nieprzyjaciela i obrzucali je granatami i butelkami z benzyną.
Podczas powstania całe getto zostało spalone, a po jego zakończeniu ruiny zostały wysadzone w powietrze. Od zburzenia ocalał jedynie kościół św. Augustyna przy Nowolipkach, gdyż Niemcy utworzyli sobie z niego magazyn. W starciach zginęło ok. 7000 Żydów, 50 000 zostało wywiezionych do Treblinki.

Dlaczego żonkil?

Najczęściej padająca odpowiedź dotyczy kształtu tego kwiatu, który układa się w pięcioramienną gwiazdę, mającą przypominać Gwiazdę Dawida, którą każdy mieszkaniec getta musiał nosić.  

Plansza „Bierzemy udział w akcji Żonkile”Plansza „Bierzemy udział w akcji Żonkile”Natalia Walerych
Anna Kuźma kl.3D