W dniach 14 oraz 28 października uczniowie klasy 2a wraz z wychowawcą, panem Januszem Sękowskim, uczestniczyli podczas zajęć wychowawczych w realizowanej w szkole akcji BohaterOn. Poznali biografie oraz wojenne świadectwa weteranów Powstania Warszawskiego. Wzięli również udział w dyskusji dotyczącej współczesnego rozumienia patriotyzmu i poświęcenia dla ojczyzny. To bardzo piękna inicjatywa.

,,Część uczniów naszej klasy podejmuje wielorakie działania na rzecz promocji historii Polski oraz bierze udział w akcjach i imprezach patriotycznych. Jesteśmy harcerzami, bierzemy udział w konkursach patriotycznych, biegach niepodległościowych, wernisażach oraz marszu Niepodległości,, - wskazuje jedna z uczennic.