15 listopada miało miejsce wydarzenie, które już wpisuje się w poczet tradycji naszej szkoły: Historycznie, Jesiennie, Smacznie.

Mottem przewodnim tegorocznej edycji były słowa Mariana Turskiego „Nie bądź obojętny” oraz Alberta Camusa „W człowieku więcej zasługuje na podziw niż na pogardę”.

Wydarzenie zainaugurowała pani dyrektor Marzena Cieślak, całość poprowadziła  pani Monika Stempień. Następnie nauczyciele naszej szkoły wygłosili prelekcje: pani Monika Stempień przybliżyła historię rodziny Ulmów, pani Monika Gryboś starała się odpowiedzieć na pytanie, czy Józef Ulma był człowiekiem uzdolnionym, pani Anna Lorek-Maciejuk przybliżyła słuchaczom postawę „nieobojętności” na zło  Antoniny i Jana Żabińskich, a pan Janusz  Sękowski opowiedział o dawnych sposobach dbania o zdrowie i tajnikach ziołolecznictwa.

Gościem specjalnym naszego wydarzenia była pani Agnieszka Kuś, edukatorka z Muzeum Polin, która wprowadziła nas w arkana kuchni żydowskiej. Mogliśmy skosztować smakołyków, przygotowanych przez uczniów pod okiem nauczycieli - zawodowców, p. Edyty Gulińskiej i Emila Bździucha.

Całość naszego wydarzenia uświetniła patriotyczna oprawa muzyczna przygotowana przez uczniów naszej szkoły: Kaja z klasy 1c wykonała pieśni Białe różeMy, Pierwsza Brygada,  Mikołaj z klasy 1c zachwycił etiudą graną na akordeonie, natomiast Gabriel z klasy 3g zagrał na skrzypcach RotęSzarą piechotę.

Serdecznie dziękujemy wszystkim zaangażowanym w realizację tego wydarzenia.

 

3 listopada uczniowie klasy 3a oraz 3f Technikum Gastronomiczno-Hotelarskiego pod opieką pani wicedyrektor Anety Jarosińskiej oraz pana Janusza Sękowskiego uczestniczyli w spotkaniu zainicjowanym przez Radę Dzielnicy Śródmieście z panem kapitanem Krzysztofem Puwalskim.

Spotkanie zostało zrealizowane w ramach programu ,,Polska to wielka rzecz”.

Kapitan Krzysztof Puwalski był dowódcą jednostki specjalnej Grom. Opowiadał o swojej karierze zawodowej oraz refleksjach związanych ze służbą w elitarnej jednostce. 

To było dla nas niezwykłe doświadczenie, niemożliwe do zrealizowania w innych warunkach. Mogliśmy zadawać pytania, dyskutować oraz poznać tę niezwykłą osobę.

Poniżej załączamy krotką fotorelację.

Po raz szósty w naszej Szkole we współpracy z Irlandzkim Towarzystwem Edukacji o Holokauście oraz Żydowskim Muzeum Galicja realizujemy projekt upamiętniający półtora miliona dzieci zamordowanych w czasie Zagłady.

2  listopada klasy 4a oraz 4 c TGH ze szkolną koordynatorką projektu panią Moniką Stempień posadziły na dziedzińcu szkolnym żółte krokusy, które przypominają o zmarłych dzieciach. W wydarzeniu uczestniczyła Pani Dyrektor Marzena Cieślak oraz panie Agnieszka Stefan i Magdalena Batog.

Uczestnictwo w projekcie to nauka tolerancji, promowanie właściwych postaw i wskazywanie na zagrożenia związane z antysemityzmem, szowinizmem i rasizmem.

Z każdym rokiem krokusów będzie coraz więcej, ponieważ w projekt angażują się uczniowie i nauczyciele na całym świecie. Wiosną zakwitnie ponad półtora miliona krokusów upamiętniających ofiary Holokaustu.

W środę 25 października odbyła się wyjątkowa uroczystość- uczniowie klas pierwszych zostali  przyjęci w poczet społeczności Zespołu Szkół Gastronomicznych.

W sali gimnastycznej spotkali się:  uczniowie, dyrekcja i  nauczyciele. Wszystkich powitała uczennica klasy 3D, która poprowadziła spotkanie. Następnie przy dźwięku werbli został wprowadzony sztandar i odśpiewany hymn. Pani dyrektor Marzena Cieślak wygłosiła przemówienie-podkreśliła, że dzisiejsze ślubowanie jest ważnym wydarzeniem w życiu każdego z uczniów, okazją do podejmowania wewnętrznych postanowień i wyznaczania celów. Pani dyrektor wyraziła radość, że tak liczna grupa młodych ludzi wybrała naukę w Zespole Szkół Gastronomicznych na ulicy Poznańskiej. Przytoczyła słowa Alberta Einsteina: „Nauka w szkołach powinna być prowadzona w taki sposób, aby była traktowana jak cenny dar, a nie przykry obowiązek”.

W kolejnej części uroczystości uczestnicy obejrzeli krótki film o historii szkoły.  A następnie przyszedł czas na przekazanie sztandaru klasom młodszym. Poczet  złożony z uczniów klas piątych wręczył sztandar przedstawicielom klas czwartych. W kulminacyjnym momencie spotkania uczniowie złożyli ślubowanie. Chwilę później zostali przywitani przez panią dyrektor jako pełnoprawni uczniowie szkoły. Otrzymali życzenia spokojnego roku, pogody ducha, osiągania ambitnych celów i wspaniałego czasu w ZSG Poznańska. Głos zabrał też przedstawiciel samorządu uczniowskiego, który przywitał nowych kolegów.

Na zakończenie wszyscy wysłuchali krótkiej części artystycznej- recytacji uczennic klas pierwszych i piosenki w wykonaniu uczennicy klasy 2 E.