Data

Co musisz zrobić

20.06  -  7.07.2017
Odbierz ze szkoły skierowanie:
- do lekarza medycyny pracy (aby wydał zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu).
23.06  -  28.06.2017
Złóż kopię świadectwa ukończenia gimnazjumi zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego (tylko w szkole pierwszego wyboru).
5.07.2017
Sprawdź, do jakiej szkoły (klasy) zostałeś zakwalifikowany. Możesz to zrobić, logując się na platformę.
6.07.2017  godz. 17.00
Przyjdź razem z rodzicem na spotkanie informacyjne z Panią dyrektor Marzeną Cieślak.
Prezentowane będą też stroje wymagane na zajęciach z przedmiotów zawodowych.
6.07  - 14.07.2017
Odbierz ze szkoły skierowanie:
- do sanepidu na badania na nosicielstwo  - badania są bezpłatne.
6.07  –  14.07.2017
do godz. 12.00
Potwierdź wolę podjęcia nauki w naszej szkole.
Złóż oryginały:
- świadectwa ukończenia gimnazjum,
- zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego
- zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.
Dostarcz również cztery zdjęcia legitymacyjne (podpisane).
14.07.2017
Sprawdź, czy dopełniłeś wszystkich formalności i czy jesteś na liście przyjętych do naszej szkoły.
najpóźniej do dnia 25.08.2017
Najszybciej,  jak to możliwe, dostarcz orzeczenie lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych.
Wydanie orzeczenia przez lekarza może być odpłatne – zapytaj przed wizytą u lekarza.
4.09.2017
Witamy w szkole !!!            Rozpoczęcie roku szkolnego.

  Osiągnięcia Szkoły

Certyfikat Varsavianistyczna Szkoła

  Certyfikat Szkoła Bez Przemocy

 

 

 

 

 

 

 

  ZSG Liderem Varsavianistycznej Szkoły