Dzień Otwarty 2018

Dzień Otwarty 2019/1

Dzień Otwarty 2019/2

 Nasi uczniowie i nauczyciele uczestniczą w wielu wyjazdach zagranicznych – konferencjach, szkoleniach, warsztatach i konkursach zagranicznych. Poszerzają także swoją wiedzę i umiejętności podczas szkoleń krajowych, organizowanych w ramach programów unijnych, takich jak: Efektywny Nauczyciel Sztuki Kulinarnej, Europejski Program Doskonalenia Nauczycieli Branży HORECA , "Zawody przyszłości - program podnoszenia kwalifikacji zawodowych uczniów Zespołu Szkół Gastronomicznych w Warszawie", Mistrzostwa Świata Barmanów w trakcie 60. Światowego Kongresu Międzynarodowego Stowarzyszenia Barmanów, PROGRAM COMENIUS - "UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE” w ramach działania „Mobilność Szkolnej Kadry Edukacyjnej”, Praktyka zawodowa w Serramazzoni we Włoszech, „Efektywny Nauczyciel Sztuki Kulinarnej” oraz „Nauczyciel - mistrzem młodych mistrzów”.
W szkole odbywają się liczne szkolenia i pokazy promujące nowoczesne techniki oraz metody pracy w szkolnictwie zawodowym, a uczniowie mają możliwość współpracowania ze sławnymi przedstawicielami świata kultury kulinarnej.
W chwili obecnej Szkoła realizuje projekt „Trening czyni mistrza - praktyki zagraniczne szansą na lepszy start w dorosłe życie”. Uczestniczymy także w realizowanym z funduszy europejskich projekcie „Chwytam zmianę”, którego celem jest dopasowanie systemów kształcenia w szkołach Dzielnicy Śródmieście do potrzeb dynamicznie zmieniającego się rynku pracy. Dzięki niemu uczniowie kończący naukę będą mogli skutecznie szukać pracy, a nauczycie-le zostaną lepiej przygotowani do pełnienia roli profesjonalnych doradców zawodowych.

  Osiągnięcia Szkoły

Certyfikat Varsavianistyczna Szkoła

  Certyfikat Szkoła Bez Przemocy

 

 

 

 

 

 

 

  ZSG Liderem Varsavianistycznej Szkoły