Kontakt

Internat Zespołu Szkół Gastronomicznych w Warszawie, ul. Poznańska 6/8 V piętro w budynku szkoły (domofon nr 13)

telefon: (0-22) 628-90-33, e-mail: internat.zsg(at)tlen.pl  GODZINY OTWARCIA:  całodobowo – 24h

 „ … Tańcz  - nie żałuj podłogi
Tańcz – niech niosą Cię nogi
Tańcz  - niech ludzie się gapią
Tańcz – aż skurcze Cię złapią …”

Taniec towarzyszy ludzkości od najdawniejszych czasów. Jest to jeden ze sposób przeżywania i przekazywania emocji, a przede wszystkim  wyraz sztuki i kulturowej działalności człowieka. Na przestrzeni wieków, wypracowano rozmaite definicje tego pojęcia, jednak należy pamiętać, iż ten zespół zjawisk ruchowych będących transformacją ruchów naturalnych, powstających pod wpływem bodźców emocjonalnych stanowi niezbędny zwornik integracji społecznej, jest  też popularną formą czynnego wypoczynku. I właśnie takie przeznaczenie tego środka ekspresji kulturotwórczej mogłyśmy doświadczyć tej jesieni.
 Otóż rokrocznie  zaprzyjaźniona młodzież męska z Bursy Salezjańskiej im. ks. Siemca w Warszawie organizuje uroczyste powitanie jesieni przy dźwiękach muzyki, łącząc w ten sposób integrację oraz dobre praktyki ekspresji tanecznej …

Odsłony: 31

W czasach współczesnych najmodniejszym trendem jest „bycie naj - lepszym”.  Staramy się osiągać sukcesy szkolny, towarzyski, cieszyć się uznaniem najbliższych a także  grupy rówieśniczej. Presja sukcesu, niepostrzeżenie popycha nas w pułapkę rywalizacji, konkurencyjności. Zaczynamy prześcigać się  w zdobywaniu lepszych pozycji wśród innych w różnych obszarach aktywności własnej .Niestety to współzawodnictwo przynosi uboczne vel ujemne skutki m.in.: stres, stymulację zachowań rywalizacyjnych np. agresja, napięcia, niepokój czy bezsenność, a także dezakceptacja siebie w doświadczeniu swoich słabości.  Współczesna pedagogika, psychologia coraz mniej łaskawym okiem patrzy na współzawodnictwo, zachęcając do tego by uczyć się cieszyć drobnymi sukcesami, doceniać możliwość rezygnacji z rywalizacji, konkurencyjności a także promując relaks, czy slow food. By móc zadbać o naszą higienę psychiczną oraz harmonijny rozwój Internat ZSG w ramach nawiązanej współpracy ze STOWARZYSZENIEM PROFESJONALISTÓW PSYCHOTERAPII I PSYCHOEDUKACJI „WSPÓLNA”  z Warszawy kolejny rok realizuje projekt zajęć samorozwojowych mających na celu redukcję stresu poprzez ćwiczenia oddechowe, trening relaksacyjny, wykłady oraz warsztaty na temat zdrowego odżywiania czy też zajęcia z arteterapii. Współzawodnictwo, rywalizacja – są one nieodłącznym elementem życia ludzkiego, ale my uczymy się aby aktywności te nie zaburzały poczucia naszej wartości, stymulowały samodyscyplinę, a stres uczyniły sprzymierzeńcem działania! Warto pokonać stres – dobrymi metodami!

Odsłony: 31

Każdy z nas chciałby odnieść sukces, umieć świadomie dokonywać wyborów, czy móc porozumiewać się bezkonfliktowo, bądź nie wpadać w złość w sytuacjach stresowych.  Pragnienie szczęścia i harmonii w życiu  człowieka, znane już było od czasów najdawniejszych. Różne filozofie, religie miały przybliżać człowiekowi drogę osiągnięcia tego dobrostanu.  My postanowiłyśmy wzmocnić ten proces poprzez aspekt praktyczny, poprzez poznanie roli i znaczenia emocji w życiu człowieka.
W tym też celu nawiązana została współpraca przez Internat ZSG ze STOWARZYSZENIEM ASAL w Warszawie, którego specjaliści psychologowie już drugi rok w ramach zajęć z psychoedukacji pokazują nam, jak skutecznie rozwijać talent do szczęśliwego życia ,którym jest inteligencja emocjonalna. Dzięki tym zajęciom uczymy się rozpoznawać własne emocje i innych osób, radzić sobie z nimi, jak i kształtować empatię oraz zdolności do porozumiewania się.  
Tylko osoba, która zna swoją wartość, jest asertywna i potrafi panować nad sobą osiąga  w życiu większe sukcesy.


Tak naprawdę emocje przenikają wszystkie ważne obszary naszego bycia i życia  - warto się z nimi zaprzyjaźnić!

Odsłony: 32


14 października – to dzień wyjątkowy na kartach dziejów historii polski, gdyż upamiętnia rocznicę powstania w 1773 roku Komisji Edukacji Narodowej. To niezwykle ważne wydarzenie historyczne, jest w Internacie obchodzone  bardzo uroczyście. Na tę okoliczność, rokrocznie wszystkie wychowanki składają wyrazy wdzięczności i uznania całemu Gronu Pedagogicznemu, za trud pracy opiekuńczo –wychowawczej. Odświętny ton uroczystości nadał występ artystyczny w formie montażu literacko – wokalnego. Na zakończenie apelu Pani Kierownik  skierowała słowa przesłania o ważności kultywowania tradycji oraz trosce o budowanie etosu nauczyciela i ucznia w XXI wieku, życząc  młodzieży wzrastania ku temu co dobre, mądre i prawe, a także dziękując za  wyrazy pamięci złożone w formie artystycznej, zaś nauczycielom dziękując za niestrudzone kierowanie młodzieży ku światu wartości.

Odsłony: 45

SPRAWDŹ CZY JESTEŚ BEZPIECZNA (?)


Cyberprzemoc –  hejting, phishing, seksting to jedne z wielu zagrożeń w dobie XXI wieku, oprócz tych zjawisk w aglomeracjach miejskich nadal spotyka się skimming oraz inne zagrożenia, jak chociażby nawet atak terrorystyczny. Coraz częściej przekonujemy się, iż zarówno świat realny, jak i ten wirtualny wymaga od nas czujności i ostrożności, tak by móc być bezpiecznym i chronić zarówno siebie samych, jak i nam bliskie osoby. W trosce o zapewnienie wszystkim wychowankom naszego Internatu bezpieczeństwa w każdym obszarze życia – realnym i wirtualnym – zaproszony został  na spotkanie specjalista w dziedzinie walki z przestępczością st. asp. Adamem Ziembą z KRP I ul. Wilcza w Warszawie. Nasz ekspert oprócz praktycznych aspektów reagowania na w.w formy zagrożeń, wprowadził nas również w arkana Kodeksu Karnego, który jest gwarantem ładu i bezpieczeństwa społecznego, omawiając z nami wybrane akty prawne dotyczące odpowiedzialności prawnej osób nieletnich.
To spotkanie było naprawdę niezwykle ważną lekcją na temat tego, jak być świadomym i rozsądnym obywatelem dynamicznie zmieniającego się świata. Naprawdę warto być (cyfrowo) bezpiecznym!

Odsłony: 39

WIWAT DEMOKRACJA! W NASZYM INTERNACIE, WSZYSCY WSPÓLNIE DECYDUJEMY O WSZYSTKIM.


W dniach 20 – 30 września w naszym  Internacie odbyły się kampanie wyborcze kandydatek do samorządu Internatu. W tym roku o  funkcję walczyło aż sześć osób. Kandydatki jak co roku, zanim nastąpiło głosowanie, prowadziły bardzo intensywną kampanie wyborczą. Były transparenty, okrzyki, plakaty, ulotki, cukierki, a nawet ciasteczka z wróżbą. Zwieńczenie kampanii stanowiła debata z kandydatami. Podczas debaty, każda z kandydatek starała się  przekonać społeczność internacką, że to właśnie ona będzie umiała najlepiej sprawować funkcję Przewodniczącej.
 Po zakończonej kampanii wyborczej, cała społeczność Internatu przystąpiła do wyboru swego przedstawiciela do samorządu. Laur zwycięstwa i depozyt zaufania, a także szacunku otrzymały: Dominika Marciniak, Weronika Sieraj, Agata Radzik, Patrycja Komar, a także Weronika Wargocka. Zwyciężczyniom gratulujemy i życzymy sukcesów !

Odsłony: 51

UROCZYSTE ŚLUBOWANIE WYCHOWANEK KLAS PIERWSZYCH


Zgodnie z wielowiekową tradycją, wychowanki klas pierwszych, które mają zaszczyt stanowić brać internacką, aby móc zostać jej pełnoprawnym członkiem i tym samym stracić status „beana z j. łac – żółtodzioba” są pasowane na Internatkę poprzez rytuał Otrzęsin.  Od czasów żaków krakowskich "Otrzęsiny" to impreza, podczas której starsze koleżanki, sprawdzają umysł i tężyznę fizyczną "pierwszaków". By móc sprawdzić czy nowo zamieszkałe adeptki naszego Internatu są godne przyjęcia w szeregi „Braci Internackiej”, przygotowałyśmy kilkanaście konkurencji sprawdzających ich rozmaite talenty. Tak barwnych i niezwykłych otrzęsin dawno w naszym Internacie nie było. Otóż pierwszaki zostały zabrane przez starszyznę w świat podróży morskich. Na pokładzie naszego statku, Kapitanem załogi była pani Kierownik B.J , zaś załoga składała się z  młodszych kapitanów, bosmana oraz całej drużyny marynarzy, którzy z wielkim oddaniem zajęli się przygotowaniem majtków pokładowych na pełnoprawnych marynarzy, poprzez  trening oparty na udziale w różnych morskich konkurencji m.in. taniec na pokładzie, obieranie kartofla na czas, pisanie szant, czy wreszcie komponowanie hymnu
ku chwale Internatu. Zabawa była wyśmienita, emocje sięgały „zenitu”! Tego dnia swój repertuar sceniczny zaprezentował zespół pieśni marynarskiej „Muzy Oceanu”, który szantami porwał całą publiczność do śpiewu. Na zakończenie uroczystości, nowicjuszki złożyły uroczyste przysięgi oraz otrzymały patent „Żeglarza Internatu ZSG”, który stanowił swoistą przepustkę, do stania się pełnoprawnym członkiem „Braci Internatu”.

Odsłony: 50


Wraz z nadchodzącym końcem roku, wśród wychowanek  Internatu ZSG pojawia się potrzeba zwiększonej aktywności poznawczej. W ramach kierunku „społecznego” – Challange – postanowiłyśmy przeprowadzić akcję zbiórki książek. Inicjatywa ta, zaowocowała wizytą w PRASKIEJ BIBLITECE SĄSIEDZKIEJ przy ul: Brzeskiej 23, gdzie miałyśmy okazję poznać działalność kulturalno–oświatową tejże placówki w zakresie upowszechniania czytelnictwa. Biblioteka ta, to projekt Fundacji „ZMIANA”, działającej już od 5 lat na Pradze Północ.
W imieniu wszystkich wychowanek Internatu ZSG przekazałyśmy na rzecz działania biblioteki kilkanaście książek, co spotkało się z dużą serdecznością i wdzięcznością ze strony założycielek Biblioteki.
Panie podczas spotkania podkreślały, iż cała inicjatywa nie byłaby możliwa, gdyby nie pomoc ludzi dobrej woli. Organizatorki Biblioteki Sąsiedzkiej od początku swej działalności, nigdy nie czerpały żadnych korzyści materialnych z tytułu swej pracy. Dla nas są świadectwem tego, iż warto pomagać innym bez blasku fleszy i aplauzu. Program pracy biblioteki zakłada między innymi zbiórki książek do zakładów karnych, poprawczaków czy domów dziecka.

Odsłony: 395


„Każdy z nas nosi w sobie piękno. Sztuka polega na tym, aby umieć je odkryć.”
                                                                                                      Eryk Emmanuel Schmitt

W czasach nam współczesnych kierunek dbałości o „Bycie Piękną” wyznacza kosmetologia, która choć nie jest wyizolowaną wiedzą, to stanowi część nauki o człowieku w ogóle. Skupia uwagę na długofalowych i trwałych sposobach poprawy jakości życia, na przenikaniu różnych dziedzin nauki.
Ponieważ wiosna, jest doskonałą okazją do tego, by rozwinąć nowe horyzonty poznawcze, postanowiłyśmy zaprosić w nasze progi – panią technolog kosmetyków Magdalenę Pomagalską. Podczas spotkania dowiedziałyśmy się jak należy dbać o zdrowie i estetykę wyglądu, nauczyłyśmy się także przygotowywać kremy do pielęgnacji twarzy z naturalnych składników, a także pozyskałyśmy informacje na temat zasad zdrowego odżywiania.
Wiosna tego roku szkolnego w Internacie  ZSG – Inspiruje !!!

Odsłony: 356

Ten dzień – Pożegnanie Absolwentek Internatu ZSG – zapisze się na kartach historii naszej placówki, jako bardzo ważne wydarzenie !
Otóż rokrocznie  w Internacie obchodzimy uroczyste pożegnanie naszych koleżanek, które z sukcesem przebyły  drogę edukacyjną. Zgodnie z obowiązującą tradycją Internatu, na tę okoliczność wspólnie przeżytych chwil, które na  zawsze zapiszą się w Naszej pamięci, młodsze koleżanki przygotowują uroczystość, by w ten sposób niezwykle odświętny podziękować za to co dobre, piękne i mądre w poznawaniu, doświadczaniu i  ubogacaniu  siebie nawzajem.
W tym roku pożegnałyśmy 11 absolwentek. Uświetnieniem tego wydarzania, był spektakl filozoficzno – egzystencjalny w wykonaniu Koła Teatralnego Internatu ZSG „Metanoia”. Na zakończenie uroczystości Pani Kierownik wszystkim maturzystkom wręczyła dyplomy okolicznościowe oraz upominki, a także skierowała życzenia szczęścia, sukcesów oraz niezatracania tego co najważniejsze – czyli bycia dobrym człowiekiem. Maturzystki, zaś  złożyły wyrazy wdzięczności  i uznania dla całego Grona Pedagogicznego Internatu za opiekę, wsparcie i bycie z nimi  zawsze w każdej sytuacji – tej dobrej, a czasem i  tej trudnej.

Odsłony: 276

Galeria

  Osiągnięcia Szkoły

Certyfikat Varsavianistyczna Szkoła

  Certyfikat Szkoła Bez Przemocy

 

 

 

 

 

 

 

  ZSG Liderem Varsavianistycznej Szkoły