Wykluczenie społeczne ma różne twarze: człowieka głodnego, bezrobotnego, bezdomnego, niepełnosprawnego, zwłaszcza chorującego psychicznie i z niepełnosprawnością intelektualną, skrzywdzonego dziecka, samotnej starszej osoby, człowieka bezradnego w świecie technologii informatycznych, młodego człowieka bez perspektyw na satysfakcjonującą pracę i zbudowanie niezależnego życia  etc. Wszystkich zaś łączy izolacja, poczucie opuszczenia i osamotnienia.
My Internatki, nie stoimy z boku tych ludzkich doświadczeń, my chcemy być przy tych, którzy nie zawsze mogą cieszyć się życiem, gdyż los zesłał na nich trudne doświadczenia. Dlatego też, by nieść pomoc innym w sposób skuteczny, nawiązałyśmy współpracę ze Stowarzyszeniem Otwarte Drzwi. Działają tam osoby, które mają zawsze otwarte serca na innych, dla których nie ma rzeczy niemożliwych! Kierując się potrzebą serca, przeprowadziłyśmy zbiórkę odzieży, środków opatrunkowych oraz higieny osobistej. Zebrane rzeczy ofiarowałyśmy przedstawicielom Stowarzyszenia, którzy przekażą je swoim podopiecznym. Dobro, rodzi się tam, gdzie spotkają się dobre serca – Internat ZSG – warto być z Nami!

Galeria

  Osiągnięcia Szkoły

Certyfikat Varsavianistyczna Szkoła

  Certyfikat Szkoła Bez Przemocy

 

 

 

 

 

 

 

  ZSG Liderem Varsavianistycznej Szkoły