Demokracja jest tym  ustrojem, którego zasadą jest troska o wolność i równość obywateli.
W naszym Internacie,  rokrocznie wszystkie wychowanki w ramach demokratycznych wyborów, dokonują wyboru swoich przedstawicielek. Te z nas, które uzyskują mandat zaufania i zostają powołane do pełnienia tej doniosłej społecznie misji, mogą m.in. zdobywać nowe, cenne doświadczenia i brać udział w kreowaniu  rzeczywistości w Internacie i  społeczności lokalnej, lepiej się zintegrować, poznać nowych ludzi, rozwijać swoje pasje i zainteresowania. Samorząd nadaje Internatowi wymiar instytucji demokratycznej i obywatelskiej. W tym roku szkolnym Młodzieżowa Rada Internatu została poszerzona o nowy skład osobowy.
Do sprawujących funkcję przewodniczącej – Dominiki Marciniak i wiceprzewodniczącej – Weroniki Sieraj, dołączyły II wiceprzewodnicząca – Aleksandra Drążkiewicz, sekretarz –
Natalia Domżałowicz oraz skarbnik – Maria Łączyńska. Wszystkim dziewczętom życzymy dużo dobrej energii oraz sił w realizacji nowych wyzwań!

Galeria

  Osiągnięcia Szkoły

Certyfikat Varsavianistyczna Szkoła

  Certyfikat Szkoła Bez Przemocy

 

 

 

 

 

 

 

  ZSG Liderem Varsavianistycznej Szkoły