W dniu 04.03.2019r. gościłyśmy w naszym Internacie wyjątkowych gości. Swoją obecnością zaszczycił nas Pan Marek Łagodziński – prezes Fundacji Sławek wraz z współpracownikami. Fundacja Pana Marka powstała ponad 20 lat temu. Celem Fundacji Sławek, jest pomoc osobom przebywającym w więzieniach, schroniskach dla nieletnich i zakładach poprawczych w bezpiecznym powrocie do społeczeństwa i rodziny. Dziś Fundacja Sławek to ponad dziewięć tysięcy osób, które uzyskały kompleksowe wsparcie w drodze do samodzielności, dzięki udziałowi w programie KOMPAS. W ramach programu osoby dotychczas wykluczone społecznie uzyskują:  pomoc prawną i pomoc psychologiczną, konsultacje z wykwalifikowanym coachem i doradcą zawodowym zaś, dla rodzin i bliskich osób osadzonych funkcjonuje Grupa Wsparcia – „Skazani na osamotnienie”.
Pamiętajmy – działanie to rzeczywistości zmienianie!

Galeria

  Osiągnięcia Szkoły

Certyfikat Varsavianistyczna Szkoła

  Certyfikat Szkoła Bez Przemocy

 

 

 

 

 

 

 

  ZSG Liderem Varsavianistycznej Szkoły