Święto Edukacji jest chyba nielicznym ze świąt, które dotyczą każdego człowieka, bo przecież nie ma osoby w Polsce, która by w tym święcie nie uczestniczyła i to kilka razy w życiu…
A wszystko zaczęło się 4 października 1773 roku  kiedy to Sejm Rzeczypospolitej zatwierdził Komisję Edukacji Narodowej - pierwszą w Europie państwową władzę oświatową powołaną przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Był to wielki krok w tworzeniu polskiego szkolnictwa na szczeblach: podstawowym, średnim i wyższym. Od tej pory dzień 14 października uznawany jest jako święto oświaty polskiej, powszechnie nazywane Dniem Nauczyciela.  Z tej okazji wychowanki Internatu ZSG  przygotowały krótkie wystąpienie upamiętniające ten fakt oraz złożyły życzenia Pani Kierownik i wszystkim nauczycielom – wychowawcom Internatu ZSG za ogrom pracy wkładany w wychowanie i edukację; „… za każde słowo motywacji i każdą minutę przeznaczoną na dodatkową pomoc. Jesteśmy wdzięczni, że to właśnie od Państwa pozyskujemy wiedzę i umiejętności, które postaramy się wykorzystać jak najlepiej w przyszłości. Każdemu z Państwa dziękujemy za sumienność i zrozumienie. Życzenia do nauczycieli i pracowników Internatu skierowała Pani Kierownik, życząc ze swojej strony ż wszystkim nauczycielom wytrwałości przy tych wszystkich zmianach, które są wokół nas, satysfakcji z pracy i przede wszystkim dumy z tego co robicie. To wy kształtujecie przyszły obraz Polskiej oświaty i właśnie za to oraz za  wspólne budowanie wizerunku Internatu ZSG, za serce za  ciężką pracę gorąco Wam dziękuję.

Galeria

  Osiągnięcia Szkoły

Certyfikat Varsavianistyczna Szkoła

  Certyfikat Szkoła Bez Przemocy

 

 

 

 

 

 

 

  ZSG Liderem Varsavianistycznej Szkoły