Nigdy się nie poddawaj” – takie właśnie przesłanie stało się kluczem, który otwierał obchody Święta Niepodległości w Internacie ZSG

8 listopada w Internacie ZSG zapanowała wyjątkowa atmosfera: galowe stroje, biało-czerwone kotyliony,  podniosły program artystyczny.

Pani Kierownik – Barbara Jurkowska, jak na patriotę przystało, nawiązał w swoim wystąpieniu do wydarzeń związanych z odzyskaniem niepodległości w 1918 roku. Przypomniała OJCÓW WOLNOŚCI, których – mimo różnic politycznych i światopoglądowych – połączył wtedy wspólny, nadrzędny cel – niepodległa Polska. Józef Piłsudski, Roman Dmowski, Wincenty Witos, Ignacy Jan Paderewski, Ignacy Daszyński, Wojciech Korfanty podporządkowali swoje działania jednej sprawie i potrafili w swoich partiach i środowiskach przekonać Polaków o wyjątkowości chwili i konieczności współdziałania. „Zgoda buduje, niezgoda rujnuje” – również i to przysłowie zacytowała Pani Kierownik. Słowa znane, oczywiste, ale zarazem takie, które w naszym kraju ciągle trzeba przypominać!

Ten ważny dla całej społeczności Internatu  dzień uświetniło krótkie widowisko. Na różnorodny, wzruszający program złożyły się recytacje poezji, śpiew, oprawa plastyczna.

Uroczystości kończyły się w radosnej atmosferze,  obchody 101. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości za nami. Warto na koniec raz jeszcze powtórzyć słowa, które wielu zapadły mocno w pamięć: „Nigdy się nie poddawaj, nigdy nie trać nadziei”.

Galeria

  Osiągnięcia Szkoły

Certyfikat Varsavianistyczna Szkoła

  Certyfikat Szkoła Bez Przemocy

 

 

 

 

 

 

 

  ZSG Liderem Varsavianistycznej Szkoły