12 listopada 2019 r. w naszym Internacie odbyły się demokratyczne wybory do Młodzieżowej Rady Internatu. Było to dla całej społeczności internackiej bardzo ważne wydarzenie, w którym wychowanki świadomie dokonały wyboru swoich przedstawicielek.

Wybory do MRI poprzedziła kampania, podczas której kandydatki przygotowały plakaty wyborcze,  gdzie umieściły swoje pomysły, propozycje, a także konkretne działania dotyczące samorządności i praworządności wśród internackiej społeczności. Głosowanie było tajne. Każda wychowanka mogła oddać jeden głos na specjalnie wydrukowanych kartach.

Po podliczeniu głosów przez komisję wyborczą, decyzją wychowanek Internatu - Przewodniczącą MRI została Klaudia Litwińska, a jej zastępcą – Małgorzata Grzywka i Aniela Dębowska

Nowo wybranym władzom MRI gratulujemy oraz życzymy owocnej pracy na rzecz Internatu ZSG oraz jej społeczności.

Galeria

  Osiągnięcia Szkoły

Certyfikat Varsavianistyczna Szkoła

  Certyfikat Szkoła Bez Przemocy

 

 

 

 

 

 

 

  ZSG Liderem Varsavianistycznej Szkoły