Mit lepszego życia, nowych doświadczeń kulturowych z zachodem, od dawna kusił i kusić będzie niejedną z nas. Wyjazdy za granicę są bardzo modne i tak naprawdę w zasięgu ręki każdej z nas. Bardzo często wakacje sprzyjają takim wędrówkom. Modne jest łączenie turystyki z doświadczeniem praktycznym - czyli podejmowanie pracy w danym państwie, w celu np. poszerzenia kompetencji językowych, rozwinięcia umiejętności społecznych, usamodzielnienia. Oferty pracy, które można znaleźć na łamach portali internetowych zazwyczaj skierowane są do dziewczyn i młodych kobiet. Przeważnie obiecywana jest  praca w charakterze opiekunek dla dzieci i osób starszych, kelnerek, sprzątaczek, modelek i hostess. Bardzo często nie wymagane jest wykształcenie, doświadczenie, znajomość języków,  ponadto  oferowane jest załatwienie wszelkich formalności. Już takie informacje powinny wzbudzić w nas niepokój. Jednak, nie zawsze potrafimy być czujne! A przecież warto zadbać o własne zdrowie i  życie, nie narażać się na doświadczenia w formie porwań, przymusowej pracy ! Na takie właśnie tematy dotyczące bezpieczeństwa podczas podróży, czy pracy za granicą młodych kobiet warto i należy rozmawiać. Właśnie dlatego zaprosiłyśmy do naszego Internatu  na spotkanie prewencyjno – edukacyjne, eksperta – P. Joannę Garnier, która od 1995r. jest prezesem Fundacji La Strada, zajmującej się przeciwdziałaniem handlowi ludźmi, w duchu ochrony praw człowieka. Spotkanie to, było dla nas ważnym i cennym doświadczeniem.

Odsłony: 1088

…Magia prawdziwej sceny jest tym, co przyciąga ogromną rzeszę młodych ludzi, a także niepowtarzalna atmosfera, klimat … - nie zamierzam tego opisywać, bo tego opisać się nie da, to trzeba samemu doświadczyć… z takimi właśnie opiniami można było się spotkać  początkiem nowego roku a.d 2019 –  po  pierwszej edycji  Festiwalu pt:”Ars poetica romanca”. Internacki Festiwal „ARS POETICA ROMANCA” jest jedną z największych imprez organizowanych przez placówkę opiekuńczo–wychowawczą, jaką jest Internat ZSG im. Prof. E.Pijanowskiego. Młode wykonawczynie traktują go jako zabawę pozwalającą na chwilę oderwać się od szkolnych obowiązków, ale dla niektórych jest to początek wielkiej kariery. 

 Festiwal ten stanowi przegląd  uzdolnień młodzieży. Publiczność oczarowana została śpiewem, recytacją poezji oraz dźwiękami różnych instrumentów, a także tańcem. Artystyczny bój stoczyło ze sobą, aż 16 artystek. Każdy występ był hipnotyzujący, niebanalny, różnorodny stylistycznie. Piosenki z tekstem, poezja recytowana – nie były  utworami przypadkowymi, ale  były to teksty mądre, inteligentne, do posłuchania, do refleksji… Choreografie taneczne czarowały świeżością i charyzmą… Tak naprawdę, każdy występ stanowił indywidualny sukces „festiwalowiczek”, a dla odbiorców był potwierdzeniem wysokiego poziomu imprezy!
Urzeczona publiczność sowicie nagradzała każdą wykonawczynię gromkimi brawami. Bo choć zima za oknami, to nasze artystki zrzeszone w Kole Teatralnym Internatu ZSG „Metanoia”, przeniosły nas w świat poezji romantycznej, która porusza i czaruje każdego!

Odsłony: 2508

Wigilia – to szczególny dzień dla całej społeczności Internatu.
Wspólna uroczystość integruje wychowanki, nauczycieli - wychowawców i pracowników oraz zaproszonych gości. Podniosłość i ranga tego dnia, stwarza właściwe relacje -  wychowanki krzątały się pomagając w przygotowaniach do uroczystej wieczerzy, podczas której jak każe tradycja mogłyśmy się przełamać opłatkiem, złożyć życzenia, wspólnie spożyć dwanaście potraw oraz kolędować. Dopełnieniem tej radosnej, domowej atmosfery była inscenizacja Jasełek.

Kolejne chwile wigilijnego świętowania upłynęły nam na  wspólnym śpiewie kolęd, do którego swym występem artystycznym  zachęciły nas  wychowanki, które  mogły zaprezentować swoje umiejętności gry na  instrumentach.

Zwieńczeniem tego wyjątkowego dnia, była wizyta Świętego Mikołaja, który obdarował nas pięknymi upominkami – jednym słowem – WARTO BYĆ DOBRYM ROK CAŁY !

Odsłony: 1239

Czas rozmawiać – wiedza, która łączy

            Rokrocznie w dniu 1 grudnia obchodzimy Światowy Dzień Walki z AIDS.
Został ustanowiony przez ONZ w 1988 roku. Liczne kampanie i akcje odbywające się w tym czasie mają upowszechniać wiedzę o wirusie i chorobie. Ważnym elementem Światowego Dnia Walki z AIDS jest szerzenie wiedzy o profilaktyce choroby, gdyż  niestety, wiele osób wciąż myśli, że HIV i AIDS ich nie dotyczy. W związku z tym faktem, zostały przeprowadzone w naszym Internacie warsztaty z zakresu profilaktyki zakażenia HIV i AIDS  przez przedstawicieli Społecznego Komitetu ds. AIDS.  Podczas spotkania prowadzący podzielili się  z nami swoją wiedzą  na temat czynników niosących ryzyko zakażenia, sposobami  diagnozy oraz   metodami leczenia.  Poruszone zostało też zagadnienie epidemiologii HIV/AIDS, gdyż  mimo niespotykanego dotychczas w historii medycyny postępu, jaki dokonał się w zakresie terapii zakażenia HIV i AIDS, a także mimo ustalenia dróg przenoszenia wirusa i skutecznych metod profilaktycznych, nadal notuje się coraz więcej nowych zakażeń.

Odsłony: 1400

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma,
lecz przez to, czym dzieli się z innymi.” Jan Paweł II

            Pomoc drogiemu człowiekowi, propagowanie idei humanitaryzmu, to tylko jedne z kierunków działań, jakie podejmuje Polski Czerwony Krzyż. Każdy z nas jest odpowiedzialny nie tylko za siebie, ale też za drugiego człowieka. W zmieniającym się, technokratycznym świecie, warto promować wartości  właśnie te uniwersalne. Współczesny młody człowiek w okresie dorastania potrzebuje pozytywnych wzorców, samorealizacji, dysponuje potencjałem pomysłów i energii. Działalność PCK wpisuje się doskonale w możliwości rozwojowe uczniów i daje im szansę, aby mogli poznać i zmieniać świat w sposób świadomy i odpowiedzialny, ale też a radością i satysfakcją, którą daje pomoc drugiemu człowiekowi.

            Dlatego też, rokrocznie do naszego Internatu zapraszamy przedstawicieli PCK, którzy dzielą się z nami swoją wiedzą i umiejętnościami.  Nasi wyjątkowi goście – Instruktorzy Centrum Szkoleniowego Mazowieckiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża zapoznali  nas z zasadami postępowania z osobą poszkodowaną na okoliczność utraty przytomności oraz ewakuacji z miejsca wypadku, część teoretyczną ubogaciły ćwiczenia praktyczne z zakresu pierwszej pomocy tj. resuscytacja krążeniowo – oddechowa. Pamiętajmy – naszą siła jest moc bezinteresownego pomagania innym. Budujmy razem społeczeństwo ludzi odpowiedzialnych!

Odsłony: 1361

Nasze sprawy  kobiece – nie zapomnij o swoim zdrowiu

W kulturze współczesnej rola kobiety i jej pozycja społeczna zdaje się mieć ambiwalentny charakter. Z jednej strony wiele kobiet zajmuje poczesne miejsce w życiu społeczno — politycznym (coraz więcej pań na świecie obejmuje stanowiska prezydenta, premiera, ministra, dyrektora itp.), z drugiej jednak strony co jakiś czas słyszymy o dramacie kobiet traktowanych niemal jako towar ogólnoświatowego rynku promocji i konsumpcjonistycznego stylu życia. Kobieta doby XXI wieku -  to kobieta robiąca karierę, której priorytetem jest doskonała figura, garderoba bogata w najnowsze kolekcje.

Tak naprawdę współczesny świat stopniowo redukuje ze świadomości kobiet delikatność, subtelność, empatię, wrażliwość,  czy samoświadomość w zakresie troski o dar zdrowia. Internat ZSG jest wierny wartościom, które w sposób jednoznaczny otwierają człowieka na poznanie tego co dobre i mądre. Jedną z takich wartości jest troska o zdrowie, która pozwala nam poznać prawdę o nas samych.

Odsłony: 1493

Jakże  nie pisać wierszy

Jakże nie płonąć w podzięce,

Za dar najpiękniejszy, za Serce

Uczenie  i wychowanie ucznia przez nauczyciela - wychowawcę  to przygoda na całe życie. To niekończąca się wyprawa badawcza, której celem jest zrozumienie. Każdy jej uczestnik musi nieustannie analizować i doskonalić swoje metody uczenia się i myślenia, by mieć pełną świadomość, jak te procesy przebiegają. Wychowanie i edukacja to wspieranie pełnego rozwoju osoby i  musi mieć charakter perspektywiczny. Internat, szkoła ma prowadzić podmiot edukacyjny drogą samorozwoju, przy zachowaniu tożsamości narodowej. Etos nauczyciela - wychowawcy budują: jedność przekonań, słów i życia, prawość etyczna, postawa racjonalna, otwarta na prawdę i argumenty. Liczy się także twórcza i innowacyjna praca, troska o każdego ucznia i o społeczność szkolną.
Nauczyciel  - wychowawca musi być niejako przewodnikiem po polskiej kulturze, historii i tradycji. Jego etos jest ustawicznie weryfikowany przez środowisko, w którym żyje i pracuje.

Z okazji święta edukacji narodowej mogłyśmy złożyć wyrazy wdzięczności i uznania za trud pracy opiekuńczo–wychowawcze, za wielką cierpliwość, wyrozumiałość -  naszym nauczycielom – wychowawco, którzy są naszymi mistrzami – w drodze ku dorosłości.

Odsłony: 1229


Choć jesienne słoty tuż, tuż przed nami, a tęsknoty za wakacjami nie ostudził nawet pierwszy dzwonek lekcyjny… by móc ten nowy rok szkolny rozpocząć na wesoło, KOŁO TEATRALNE INTERNATU „METANOIA” tej jesieni postanowiło spełnić marzenia naszych milusińskich i zaprezentowało nowy repertuar. Tym razem przygotowane zostały dwuaktowe  inscenizacje bajek: „CZERWONY KAPTUREK”, „KRÓLEWNA ŚNIEŻKA”. Kunszt gry aktorskiej został nagrodzony aplauzem oraz przygotowanymi na tę okoliczność przez małych widzów pięknymi laurkami. Po spektaklu publiczność spotkała się z aktorkami za kulisami, ciesząc się spotkaniem z bajkowymi postaciami. Gratulacje i wyrazy uznania grupie teatralnej złożyła Dyrekcja wraz z gronem pedagogicznym Domu Dziecka Nr 15 im. ks. G. P. Baudouina przy ul. Nowogrodzkiej 75 w Warszawie oraz  rodzice i nauczyciele Przedszkola nr 31 im. Zdzisława Witwickiego przy ul. Kruczej 19 w Warszawie.

Tej jesieni każda z nas na pewno nie zapomni  !

Odsłony: 1396


Rokrocznie w wielkim stylu, z pełnym rozmachem jak nakazuje tradycja Internatu ZSG odbywa się ceremonia pasowania uczennic klas pierwszych i przyjęcia  w poczet  Wychowanek Internatu ZSG. Uroczystość ta, stanowi wyjątkową okazję do spotkania się wielu podobnych sobie osób, w tym samym miejscu i czasie, które muszą udowodnić swoją odwagę, siłę i niebywałe umiejętności w przygotowanych przez starsze koleżanki konkurencjach.

 O najwyższy poziom artystyczny tego wielkiego wydarzenia kulturalnego, jak zwykle  zadbało Koło Teatralne Internatu, które jako sprawdzona marka, gwarantuje najwyższą jakość energii, dobrych emocji i doznań estetycznych.

Odsłony: 1691
My Internatki tak mamy, iż zawsze badamy każdą dziedzinę ludzkiego życia. Tym razem „pod lupę” naszych zainteresowań został wzięty taniec. A inspiracja ku tej formie twórczości był obchodzony początkiem maja Międzynarodowy Dzień Tańca. Dlatego też postanowiłyśmy zawitać z wizytą w Warszawskiej Szkole Baletowej, która powstała na początku XIX wieku i jest jedną z najstarszych w Europie. Do wybuchu II wojny światowej działała w ramach Teatru Wielkiego. Podczas wizyty mogłyśmy zobaczyć jak adepci i adeptki tej placówki, doskonalą swój talent, poznając tradycje i tajniki sztuki baletowej, przyczyniając się do rozwoju polskiego baletu. Początek  sukcesów tancerzy baletu polskiego oraz ich wkład w sztukę baletową Europy datowany jest na wiek XVIII.

 Balet polski powstał dzięki królowi Stanisławowi Augustowi Poniatowskiemu. Z jego inicjatywy stały zespół baletowy złożony z zagranicznych tancerzy działał już od 1765 roku w warszawskim teatrze publicznym, zwanym Operą Saską, a w 1785 roku powstał pierwszy polski zespół, tzw. Tancerze Narodowi Jego Królewskiej Mości. Należy pamiętać, iż świetność baletu polskiego zawdzięczamy takiemu pedagogowi – patriocie jak: Roman Turczynowicz. W czasach nam współczesnych warto, a nawet trzeba rozwijać swoje talenty i pamiętać, iż w tańcu chodzi o bycie w chwili. Wsłuchanie się w zakres doznań oraz pozwolenie na to, by stało się ono paliwem uczuć, form i treści.

Odsłony: 1711

Pożegnanie absolwentek Internatu ZSGNiezwykłe wydarzenie kulturalno – artystyczne zapisało się w historii Internatu 24.04.2018r. Pożegnanie absolwentek - stanowiło okoliczność doniosłego eventu, który swoim występem uświetniły zaprzyjaźnione gwiazdy polskiej sceny muzycznej : Natalia Rudnicka – jako Michał Szpak, Marysia Łączyńska – jako Anna Popowska, Weronika Wargocka – jako Sławomir oraz Martyna Cegiełka – jako Sarsa. Ta ostania solistka została doceniona przez samą wokalistkę Panią Martę Markiewicz – pseudonim artystyczny Sarsa, która wyraziła uznanie dla naszej koleżanki z Internatu za brawurowe wykonanie jej autorskiej kompozycji „Naucz mnie”. Oczywiście całe wydarzenie relacjonowała na żywo, jak zwykle hot newsowa stacja TI- telewizja Internat. Mocy wzruszeń tego dnia nie było końca, najbardziej jednak poruszające były słowa pożegnania skierowane do absolwentek przez Panią Kierownik, która wręczając wyróżnienia i nagrody, życzyła absolwentkom by pamiętały, jak mawiał nasz Święty Jan Paweł II – „ … przyszłość zaczyna się dzisiaj nie jutro. Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to kim jest; nie przez to co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi…”.

Odsłony: 1748

W dostojnym Zamku Ostrogskich, tuż nad brzegiem Wisły znajduje się Muzeum Chopina, będące dowodem  na to, że tradycja i technologia mogą razem "stworzyć kulturę jutra".
W muzeum tym dotyka się wszystkiego i przeżywa się doświadczenia sensoryczne, jakich nigdy wcześniej się nie doznało. Na powierzchni ponad 4600 metrów kwadratowych zostały zaprezentowane ekspozycje dotyczące życia i twórczości wybitnego polskiego kompozytora Fryderyka Chopina. Dzięki multimedialnym salom wystawienniczym każdy zwiedzający może sam i według własnego uznania przechodzić przez kolejne etapy życia Fryderyka Chopina. Największe wrażenie robią podziemia. Surowa cegła XVII-wiecznych ścian świetnie kontrastuje ze szkłem, z którego zbudowano przejścia i schody.  Choć każde pomieszczenie zaskakuje w inny sposób. Należy wspomnieć, iż niezwykłość tego wyjątkowego miejsca doceniła w marcu 2010 roku, osobiście ówczesna księżna Kornwalii  - Camilla Parker Bowles. Jak widać my wychowanki Internatu ZSG bywamy tylko w miejscach, gdzie  koronowane głowy najchętniej przebywają.

Odsłony: 1428

„Atmosferę miejsca budują ludzie, tam gdzie jest przyjaźń – można zdobywać szczyty gór!”

Rokrocznie w naszych progach podejmowane są przyszłe adeptki, które niebawem wkroczą w etap edukacji ponadgimnazjalnej. Ten wyjątkowy czas, kiedy witamy nasze przyszłe koleżanki i pokazujemy im jak mieszkamy i żyjemy na co dzień - jest dla nas czasem bardzo wyjątkowym. Oprócz nowych przyjaźni, możemy też pochwalić się pięknie lśniącymi wnętrzami naszego Internatu - przyjaznymi i przestronnymi świetlicami z TV, przyjaźnie zaaranżowanymi pokojami z pełnym dostępem do mediów, w tym Wi-FI, kompleksowo wyposażoną kuchnią, bogatym księgozbiorem, który swymi nowościami zaprasza do lektury.

Odsłony: 1907

Radosne Alleluja

Cywilizacja Łacińska – to nasza tradycja, wartości. Bieżący rok kalendarzowy 2018 AD to doskonała okazja, aby w sposób szczególny, bo w 100 lecie odzyskania niepodległości przez naszą ojczyznę, po latach zniewolenia, spojrzeć na Misterium Męki Pańskiej – jako przesłanie dla wszystkich narodów Europy, iż tylko przez dobro prowadzi droga do wolności, do pokonania zła.

W atmosferze radosnej refleksji, rokrocznie spotykamy się na Wieczorze Poezji Pasyjnej, by wspólnie zaczerpnąć sił, wiary i nadziei, która płynie ze „Strumienia Miłości -  Zmartwychwstałego Chrystusa” – Alleluja!

Odsłony: 1513

Rosnące znaczenie nauki i technologii – to nie tylko temat akademicki, czy szkolny, to także przestrzeń do tego by poszerzać własną wiedzę i zainteresowania. Tylko edukacja oparta na doświadczeniu wyzwala w człowieku kreatywność, innowacyjność, otwiera go na nowe doświadczenia.

Zatem gwarantem sukcesu edukacyjnego jest edukacja w praktyce. Miejscem do tego procesu jest znane w całej Europie, ale także na świecie Centrum Nauki Kopernik, które tak jak w krajach Basenu Morza Śródziemnego, Azji, czy Ameryki Południowej zaprasza młodzież do dialogu z nauką.

Przyszłość należy do ludzi twórczych, odważnych i odpowiedzialnych, a nie tych, którzy postępują zgodnie z instrukcją i działają na komendę. Podczas wizyty w CNK brałyśmy udział w eksperymentach fizycznych, obserwowałyśmy zjawiska przyrodnicze w laboratoriach, współtworzyłyśmy utwory muzyczne, sprawdzałyśmy eksperymenty chemiczne. Te i inne działania wzmocniły w nas przekonanie, iż uczenie myślenia (logicznego, krytycznego, alternatywnego, analitycznego, innowacyjnego…) warto uczynić priorytetem w każdej edukacji przedmiotowej!

Odsłony: 1723

Galeria

  Osiągnięcia Szkoły

Certyfikat Varsavianistyczna Szkoła

  Certyfikat Szkoła Bez Przemocy

 

 

 

 

 

 

 

  ZSG Liderem Varsavianistycznej Szkoły