Wraz z nadchodzącym końcem roku, wśród wychowanek  Internatu ZSG pojawia się potrzeba zwiększonej aktywności poznawczej. W ramach kierunku „społecznego” – Challange – postanowiłyśmy przeprowadzić akcję zbiórki książek. Inicjatywa ta, zaowocowała wizytą w PRASKIEJ BIBLITECE SĄSIEDZKIEJ przy ul: Brzeskiej 23, gdzie miałyśmy okazję poznać działalność kulturalno–oświatową tejże placówki w zakresie upowszechniania czytelnictwa. Biblioteka ta, to projekt Fundacji „ZMIANA”, działającej już od 5 lat na Pradze Północ.
W imieniu wszystkich wychowanek Internatu ZSG przekazałyśmy na rzecz działania biblioteki kilkanaście książek, co spotkało się z dużą serdecznością i wdzięcznością ze strony założycielek Biblioteki.
Panie podczas spotkania podkreślały, iż cała inicjatywa nie byłaby możliwa, gdyby nie pomoc ludzi dobrej woli. Organizatorki Biblioteki Sąsiedzkiej od początku swej działalności, nigdy nie czerpały żadnych korzyści materialnych z tytułu swej pracy. Dla nas są świadectwem tego, iż warto pomagać innym bez blasku fleszy i aplauzu. Program pracy biblioteki zakłada między innymi zbiórki książek do zakładów karnych, poprawczaków czy domów dziecka.

Odsłony: 2465


„Każdy z nas nosi w sobie piękno. Sztuka polega na tym, aby umieć je odkryć.”
                                                                                                      Eryk Emmanuel Schmitt

W czasach nam współczesnych kierunek dbałości o „Bycie Piękną” wyznacza kosmetologia, która choć nie jest wyizolowaną wiedzą, to stanowi część nauki o człowieku w ogóle. Skupia uwagę na długofalowych i trwałych sposobach poprawy jakości życia, na przenikaniu różnych dziedzin nauki.
Ponieważ wiosna, jest doskonałą okazją do tego, by rozwinąć nowe horyzonty poznawcze, postanowiłyśmy zaprosić w nasze progi – panią technolog kosmetyków Magdalenę Pomagalską. Podczas spotkania dowiedziałyśmy się jak należy dbać o zdrowie i estetykę wyglądu, nauczyłyśmy się także przygotowywać kremy do pielęgnacji twarzy z naturalnych składników, a także pozyskałyśmy informacje na temat zasad zdrowego odżywiania.
Wiosna tego roku szkolnego w Internacie  ZSG – Inspiruje !!!

Odsłony: 2249

Ten dzień – Pożegnanie Absolwentek Internatu ZSG – zapisze się na kartach historii naszej placówki, jako bardzo ważne wydarzenie !
Otóż rokrocznie  w Internacie obchodzimy uroczyste pożegnanie naszych koleżanek, które z sukcesem przebyły  drogę edukacyjną. Zgodnie z obowiązującą tradycją Internatu, na tę okoliczność wspólnie przeżytych chwil, które na  zawsze zapiszą się w Naszej pamięci, młodsze koleżanki przygotowują uroczystość, by w ten sposób niezwykle odświętny podziękować za to co dobre, piękne i mądre w poznawaniu, doświadczaniu i  ubogacaniu  siebie nawzajem.
W tym roku pożegnałyśmy 11 absolwentek. Uświetnieniem tego wydarzania, był spektakl filozoficzno – egzystencjalny w wykonaniu Koła Teatralnego Internatu ZSG „Metanoia”. Na zakończenie uroczystości Pani Kierownik wszystkim maturzystkom wręczyła dyplomy okolicznościowe oraz upominki, a także skierowała życzenia szczęścia, sukcesów oraz niezatracania tego co najważniejsze – czyli bycia dobrym człowiekiem. Maturzystki, zaś  złożyły wyrazy wdzięczności  i uznania dla całego Grona Pedagogicznego Internatu za opiekę, wsparcie i bycie z nimi  zawsze w każdej sytuacji – tej dobrej, a czasem i  tej trudnej.

Odsłony: 2029
A.D 2017 – tradycyjnie reprezentacja siatkarek Internatu ZSG wzięła udział w siatkarskim Turnieju Burs Szkolnych i Internatów o Puchar Dyrektora ZPOW. Tegoroczne zmagania były bardzo wyrównane, a poziom gry nader wysoki. Dlatego tym bardziej cieszy WYWALCZONY PRZEZ NAS W FINALE SREBRNY PUCHAR.
W finałowej rozgrywce ulegliśmy tylko męskiej reprezentacji Bursy Szkolnej nr 4, składającej się w większości z zawodników warszawskich młodzieżowych klubów sportowych. Nasze zwycięstwo zawdzięczamy stałej opiece naszego trenera p. Roberta Wykowskiego oraz nauczycielom wychowania fizycznego ZSG.
Odsłony: 2378

WIELKANOC W INTERNACIE

                 WRAZ Z NASTANIEM WIOSNY, KIEDY DNI STAJĄ SIĘ CORAZ DŁUŻSZE I BARDZIEJ SŁONECZNE, DOŚWIADCZENIE PRZEMIAN ŚWIATA NATURY, STANOWI SWOISTY ZWIASTUN NADEJŚCIA ZGODNIE Z TRADYCJĄ ŁACIŃSKĄ – ZWYCIĘSTWA DOBRA NAD ZŁEM!

W TEN WYJĄTKOWY CZAS ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO, W ATMOSFERZE NADZIEI I RADOŚCI PODEJMUJEMY ROZWAŻANIA NATURY EGZYSTENCJALNEJ, KTÓRE POZWALAJĄ NAM UŚWIADOMIĆ SOBIE, JAK WIELKĄ MIŁOŚCIĄ OBDARZYŁ NAS BÓG, KTÓRY BY NAS ZBAWIĆ - OFIAROWAŁ ŻYCIE  SWEGO SYNA ZA NAS.

PIELĘGNUJĄC I CELEBRUJĄC TRADYCJĘ I OBYCZAJE WIELKANOCNE, ROKROCZNIE SPOTYKAMY SIĘ NA UROCZYSTEJ WIECZERZY POEZJI PASYJNEJ, BY MÓC RAZEM JAKO  - „INTERNACKA RODZINA” – ZAGŁĘBIĆ SIĘ DUCHOWO W MISTERIUM TRIDUUM PASCHALNEGO – RADOSNE ALLELUJA!

Odsłony: 2296

Galeria

  Osiągnięcia Szkoły

Certyfikat Varsavianistyczna Szkoła

  Certyfikat Szkoła Bez Przemocy

 

 

 

 

 

 

 

  ZSG Liderem Varsavianistycznej Szkoły