KONFERENCJA WARSZAWSKI WRZESIEŃ

W dniu 2 października 2017 roku w naszej szkole odbyła się II edycja konferencji varsavianistyczno-patriotycznej „Warszawski wrzesień” - pamięci Marii Szypowskiej.

W trakcie konferencji nastąpiło również uroczyste powołanie Centrum Edukacji Varsavianistyczno-Artystycznej im. Marii Szypowskiej przy Zespole Szkół Gastronomicznych oraz uroczyste wręczenie uczniom odznak Młodego Przyjaciela Warszawy. Dyrektor Zespołu Szkół Gastronomicznych, Marzena Cieślak odczytała uroczysty Akt Powołania CEVA, a następnie Goście podpisali dokument inicjacyjny.

Na uroczystość przybyli:

Jan Szypowski - syn zmarłej, Fundacja Artibus, Muzyka, Obraz, Słowo, Grażyna Dworakowska - wiceprezes TPW, Beata Tomecka w imieniu Marzeny Grochowskiej - honorowego Prezesa TPW, Hanna Jarzębska i Witold Harasim - radni m. st. Warszawy, varsavianiści, Małgorzata Wojtatowicz - członek prezydium TPW, przewodnicząca sekcji młodzieżowej, nauczyciele szkół warszawskich, studenci i przyjaciele szkoły.

Na Sali obecni byli: wicedyrektor Marzena Niedośpiał, nauczyciele, uczniowie i pracownicy szkoły.

Poniżej treść Aktu Powołania:

AKT POWOŁANIA

CENTRUM EDUKACJI VARSAVIANISTYCZNO-ARTYSTYCZNEJ IM. MARII SZYPOWSKIEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH

 Dla pamięci przyszłych pokoleń – w obecności przedstawicieli instytucji kulturowych i oświatowych m.st. Warszawy, rodziny M. Szypowskiej, społeczności ZSG, studentów UW oraz zaproszonych gości – dnia 2 października 2017 r.podpisano ten Akt Erekcyjny Powołania

CENTRUM EDUKACJI VARSAVIANISTYCZNO-ARTYSTYCZNEJ IM. MARII SZYPOWSKIEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH.

Pragnieniem wszystkich jest, aby CENTRUM EDUKACJI VARSAVIANISTYCZNO-ARTYSTYCZNEJ IM. MARII SZYPOWSKIEJ, której siedzibą będzie zespół Szkół Gastronomicznych im. profesora Eugeniusza Pijanowskiego w Warszawie stało się kontynuatorem  tradycji upowszechniania wiedzy o Warszawie wśród młodych pokoleń Polaków, zgodnie ze szczytnym celem realizowanym przez lata przez Marię Szypowską, wiceprezesa Fundacji ARTIBUS-MUZYKA-OBRAZ-SŁOWO we współpracy z ZSG. Celem powołania Centrum Edukacji Varsavianistyczno-Artystycznej jest kształcenie młodzieży w zakresie kultywowania szczytnych tradycji varsavianistycznych, zgodnie z ideą programów kulturowych M. Szypowskiej „W kręgu tajemnic dawnej Warszawy” oraz „Głos dawnej Warszawy zawsze młody”.

Pragnieniem założycieli i kontynuatorów współpracy jest idea wierności dziedzictwu narodowemu i pamięci tradycji historycznej, aby jak najlepiej służyły obecnym i przyszłym pokoleniom młodzieży warszawskiej oraz sprzyjały prowadzeniu prac varsavianistyczno-kulturowych zgodnych z misją Zespołu Szkół Gastronomicznych im. prof. Eugeniusza Pijanowskiego.

Zamysł przedsięwzięcia powstał w trakcie współpracy Szkoły z Rodziną Marii Szypowskiej, członkami Towarzystwa Przyjaciół Warszawy, Robotniczą Spółdzielnią Mieszkaniową RSM PRAGA, Zamkiem Królewskim w Warszawie, radnymi, działaczami społecznymi m. st. Warszawy oraz sympatykami tradycji varsavianistycznych.

Dla upamiętnienia faktu powołania CENTRUM EDUKACJI VARSAVIANISTYCZNO-ARTYSTYCZNEJ IM. MARII SZYPOWSKIEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH swoje podpisy podczas uroczystości złożyli:

(podpisy i pieczęcie)

 

Uroczystość wrześniowa łączyła się jednocześnie z obchodami rocznicowymi związanymi z tradycjami jesiennymi.

Program uroczystości:

9.50- Rozpoczęcie uroczystości, powitanie uczestników przez panią Dyrektor Marzenę Cieślak

10.00- Przekazanie meritum, powołanie Centrum Edukacji Varsavianistyczno-Artystycznej

10.15- Piosenka powitalna (Koło Teatralne)

10.25- Informacja o folderze WIE i rozdanie Odznak Młodego Przyjaciela Warszawy (Małgorzata Wojtatowicz, Grażyna Dworakowska)

10.40- Przemówienie, element artystyczny (Ewa Bielak, KT)

10.55 - Wystąpienie p. Moniki Stempień: „Warszawskie wrześnie- 1939 i 1944 w kontekście losów ludności cywilnej”

11.10- Wystąpienie Zespołu Polonistycznego ( Małgorzata Łukaszewska, Elżbieta Zarębska) : „Motywy tyrtejskie w sztuce II wojny światowej”

11.30- Piosenka oraz podsumowanie części varsavianistycznej ( Ewa Bielak, Witold Harasim, Hanna Jarzębska)

11.40 - Wystąpienie p. Mirosława Dzikowickiego:"Wpływ jesiennego zegara biologicznego na organizm człowieka"

12.05- Zakończenie części oficjalnej, poczęstunek dla uczniów „Dary jesieni na polskim stole”   (w ramach obchodów Światowego Dnia Wegetarianizmu) , prezentacja „Przyroda w życiu człowieka”(Katarzyna Goliszewska, Lidia Łojek, Eugenia Kościk)

12.25- Zakończenie uroczystości, podsumowanie, element artystyczny 

12.05- 13.20 - Dla zaproszonych gości „Lunch jesienny” w wykonaniu uzdolnionych uczniów ZSG. (Sala konferencyjna).

 Całość uroczystości została przygotowana przez Szkolny Zespół ds. Promocji i Szkolny Zespół Wspierania Uzdolnionych, Zespół Polonistyczny, Komisja Przedmiotów Zawodowych,  Samorząd Uczniowski oraz Warsztaty ZSG. Poczęstunek dla Gości przygotowała klasa III c pod opieką nauczyciela technologii gastronomicznej, p. Tomasza Pietrzaka.

Zaproszeni Goście pogratulowali Pani Dyrektor Marzenie Cieślak pomysłu oraz realizacji szczytnego celu edukacji kulturowej i powołania CEVA.

Nad całością uroczystości czuwała pani Ewa Bielak.

Materiały konferencyjne

Prezentacja - Motywy tyrtejskie