W dniu 5 lutego 2018 r. w naszej szkole odbyła się konferencja kulturowo-patriotyczna na temat kultury i literatury kresów, dotycząca twórczości Adama Mickiewicza, Czesława Miłosza oraz innych twórców. Tematyka wykładów i pokazów nawiązywała do  Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018 . Punktem kulminacyjnym było  rozdanie nagród za udział w konkursie literackim o tematyce varsavianistycznej, organizowany przez Towarzystwo Przyjaciół Warszawy (TPW) przy współudziale Centrum Edukacji Varsavianistyczno-Artystycznej im. Marii Szypowskiej (CEVA).

Konferencję rozpoczęła Pani Dyrektor Marzena Cieślak, która powitała Gości (przybyłych do naszej szkoły wraz z nagrodzonymi uczniami) oraz całą społeczność ZSG, tłumnie zgromadzoną w sali szkoły. Dyrektor Marzena Cieślak wygłosiła wykład na temat pojęcia wielokulturowości oraz poszanowania wspólnego dziedzictwa narodowego w kontekście przypadających rocznic, a także obowiązków każdego młodego Polaka. Specjalnie dla pani Dyrektor została wykonana piosenka o charakterze „kresowym” (szkolny zespół muzyczny stworzony przez p. Ewę Bielak). Do wspólnego śpiewu znanej pieśni dołączyła się „cała sala”, czyli ok. 160 zgromadzonych uczniów i nauczycieli.

Następnie p. Monika Stempień wygłosiła wykład na temat pojęcia kresowości i przybliżyła istotne fakty oraz wydarzenia historyczne z nim związane. Po wystąpieniu Pani Moniki Stempień uczniowie przenieśli się w magiczny świat kultury romantycznej. Wykład p. Ewy  Bielak zawierał informacje na temat dzieł romantycznych, założeń romantyzmu, kultury ludowej i odnosił się głównie do twórczych tendencji naszego wieszcza narodowego Adama Mickiewicza oraz jego dzieł, w których istotną rolę odgrywała ludowość, zakładająca mistyczne uznanie dla praw natury. Pani Elżbieta Zarębska przedstawiła wykład na temat Czesława Miłosza i jego twórczości w kontekście podobieństw i odwołań twórcy do natury w utworach poetyckich i prozatorskich.
Następnie p. Sławomir Rybkowski wygłosił wykład na temat przyrody Podlasia i Puszczy Białowiejskiej. Była to niekonwencjonalna i ciekawa lekcja geografii, Następnym wykładem była wypowiedź i prezentacja p. Anny Mirończuk, która… pochodzi z Podlasia. W trakcie wypowiedzi p. Mirończuk pokazała stworzony przez siebie szlak turystyczny, przedstawiła miejsca warte uwagi, tradycje i zwyczaje tamtego rejonu. Był to kolejny powód, aby zaznajomić się z ciekawostkami i informacjami na temat Podlasia. Dodatkiem do wykładów były artystyczne występy muzyczne zespołu uzdolnionych uczniów prowadzonych przez Panią Ewę Bielak.
Po wykładach nastąpiło rozdanie nagród w Konkursie Literackim Towarzystwa Przyjaciół Warszawy ,,Legendy Warszawskie". Nagrody zostały rozdane przez Panią Małgorzatę Wojtatowicz i Panią Grażynę Dworakowską - przedstawicielki TPW.
Na koniec na wszystkich zgromadzonych czekał poczęstunek inspirowany kulturą kresową, przygotowany przez Panią Lidię Łojek, Panią Katarzynę Goliszewską oraz uczniów ZSG, a goście zostali zaproszeni do szkolnej restauracji na prezentację projektu zawodowego "Podlasie w kulturze smaku i natury". Grupę uczniów uzdolnionych zawodowo przygotował do pokazu p. Tomasz Pietrzak. Uczniowie klasy III c pod kierunkiem swego nauczyciela przygotowali dania inspirowane tradycjami Podlasia, które zostały wykonane na bazie oryginalnych, regionalnych receptur.
W trakcie koncertu pieśni patriotycznych można było zwiedzać wystawę fotograficzną 
„Wzory kultury warszawskiej czyli gawęda o warszawskich kolorach wolności.”.

 Zostały również ogłoszone wyniki Konkursu Literackiego "Narodowe czytanie "Wesela", przeprowadzonego przez polonistki i Bibliotekę Szkolną.
I miejsce uzskał uczeń klasy III c- Bartek Sobolewski.
II i III miejsce zdobyli :Agata Przybysz i Katarzyna Nowakowska z klasy IV a.

Przybyli Goście wyrazili swe uznanie dla twórczego projektu przeprowadzonego metodami aktywizującymi.

Poniżej harmonogram konferencji:

Harmonogram dnia

„ALEJA GWIAZD” - KARNAWAŁ I KARNAWALIZACJA W KULTURZE POLSKIEJ

CZYLI W WIELOKULTUROWYM SALONIE MICKIEWICZA I MIŁOSZA - KONFERENCJA KULTUROWO-PATRIOTYCZNA

Cz.1 - Kultura Kresów

Treści  rocznicowe:

 1. Rok 2018 Europejskim Rokiem Dziedzictwa Kulturowego

Celem Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego (ERDK 2018) jest zachęcenie jak największej liczby osób do odkrywania i poznawania europejskiego dziedzictwa kulturowego jako wspólnego dobra oraz do wzmocnienia poczucia przynależności do wspólnej europejskiej rodziny.

Cel konferencji: przekazanie uczniom wiedzy na temat narodów i grup etnicznych, w ramach uświadomienia wielokulturowości Polski – od  RzeczYpospolitej Obojga Narodów po współczesność.

 1. 120 rocznica odsłonięcia pomnika Adama Mickiewicza (24.12.1898).
 2. 80 rocznica otwarcia Muzeum Narodowego w swojej stałej siedzibie – wystawa „Warszawa wczoraj, dziś i jutro.”
 3. Projekt Warsa i Sawy - Szkoła Niepodległa: Polskie drogi do niepodległości (Mitologia narodowa oraz historia dążeń Polaków do niepodległości.)

 Harmonogram działań

Lekcja 1

 • Oficjalne otwarcie Konferencji przez dyrektor Marzenę Cieślak.
 • Przedstawienie zapowiedzianych Gości
 • Wykład inaugurujący - Pojęcie kresów w świadomości społeczeństwa polskiego. (Monika Stempień)
 • Mickiewiczowskie pojęcie narodu i kultury ludowej - między Soplicowem, Wilnem i wielokulturową Warszawą (Ewa Bielak)
 • Akcent artystyczny (Koło Teatralne)

Lekcja 2

 • Miłosza spojrzenie na naturę czyli kulturowe mosty twórcy z Litwy ( Elżbieta Zarębska)
 • Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze Podlasia (Sławomir Rybkowski)
 • Kultura w słowie i smaku zaklęta - tradycje natury podlaskiej (Anna Mirończuk, Koło dziennikarskie)
 • Debata kulturowa: O czym szumiały drzewa w "Gloria victis" Elizy Orzeszkowej?
 • O czym szumiały drzewa w 1918? Od idei do czynu".
 • Akcent artystyczny (Koło Teatralne)

Lekcja 3

 • Uroczysta prezentacja uzdolnionych uczniów ZSG - „Aleja Gwiazd” (Dyrekcja ZSG)
 • Uroczyste rozdanie nagród w Konkursie Literackim Towarzystwa Przyjaciół Warszawy Legendy warszawskie. (Małgorzata Wojtatowicz, Grażyna Dworakowska)
 • Akcent artystyczny.
 • 15 - Poczęstunek kresowy dla uczniów (Katarzyna Goliszewska, Lidia Łojek)
 • Podlasie w kulturze smaku i natury (Tomasz Pietrzak, klasa III c) projekt w Restauracji szkolnej - dla zaproszonych Gości.

  Autor: Koło Dziennikarskie ZSG