W sobotę, dnia 10 lutego br. w Centrum Kultury Wilanów  odbyła się Akademia Varsavianistyczna zorganizowana przez Towarzystwo Przyjaciół Warszawy. Temat spotkania to ,,Warszawa na liście UNESCO". Wykład wygłosiła pani Elżbieta Zatorowska. Nasi uczniowie uczestniczyli w zajęciach Akademii.

Na początku prezentacji zostało omówione pojęcie UNESCO - jest to Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki i Kultury. Powstało 4 listopada 1946 r. z inicjatywy Francji i Wielkiej Brytanii, obecnie posiada 195 członków, a siedziba znajduje się w Paryżu.

Następnie zostało omówionych 15. polskich obiektów wpisanych na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Do każdego zabytku został przytoczony argument, dlaczego właśnie on posiada cechy, jakie musi spełniać każdy zabytek wpisywany na listę - musi być unikatowy i nietuzinkowy, wyróżniać się spośród innych pamiątek przeszłości.


W kolejnej części lekcji zostało przedstawione Stare Miasto w Warszawie, wpisane na listę UNESCO w 1980 r. Warszawa to wyjątkowy przykład niemal całkowitej odbudowy zabytków pochodzących z XIII - XX wieku. Ogromną rolę w odbudowie miasta odegrał polski architekt, profesor Jan Zachwatowicz, którego biografia została krótko przedstawiona przez prelegentów.

Kolejnym wykładem Akademii Varsavianistycznej będzie ,,Wstęp do Historii Sztuki", który odbędzie się 24 lutego.

Koło Dziennikarskie, Małgorzata Pracka kl. II c