W sobotę 24 lutego odbyliśmy kolejną podróż do Akademii Varsavianistycznej. Rozpoczęliśmy ją w Centrum Warszawy, a następnie wyruszyliśmy do dawnej siedziby królów. Skorzystaliśmy z warszawskiego metra…

W Centrum Kultury Wilanów mieliśmy zaszczyt uczestniczyć w wykładzie przesympatycznej i pełnej humoru Pani Profesor Elżbiety Zatorowskiej,  na którym poruszany był temat historii sztuki. Mogliśmy wysłuchać szczegółowych opisów przykładów sztuki z epoki antycznej Grecji, starożytnego Rzymu oraz Baroku.

Sztuka antyku otrzymała od łacińskiego słowa „classicus” (wzorowy) nazwę klasycyzmu, używaną także do późniejszych prądów artystycznych, wzorujących się na sztuce antycznej. Kultura klasyczna narodziła się w Grecji, gdzie w V i IV w. p.n.e. osiągnęła szczyt doskonałości. Sztuka hellenistyczna była pełna piękna, spokoju i równowagi. Nie pokazywano w niej starości, cierpienia czy ludzkich niedoskonałości. 

W sztuce tej najwyższą cnotą jest proporcja, harmonia i mimesis – wierne oddawanie rzeczywistości. Estetyka grecka opierała się na naśladownictwie natury otaczającej świat starożytnych. Dążenie do tych samych ideałów można zaobserwować w innych epokach nawiązujących do sztuki klasycznej.

Był to tylko wstęp do cyklu wykładów na temat  dziejów sztuki na przełomie wieków. Już niedługo odbędą się następne wykłady.  Zapraszamy w imieniu Pani Elżbiety na kolejne spotkanie, gdzie szczegółowo omawiane będą średniowieczne zabytki w Warszawie.

PREZENTACJA

Koło Przyjaciół Warszawy ZSG pod opieką pani Ewy Bielak