7 czerwca w naszej szkole odbyła się uroczysta XVI edycja sesji kulturowo-historycznej, utrzymana w twórczym klimacie literackiej biesiady stanisławowskiej zwanej „Obiadem czwartkowym”, w trakcie którego są (od lat) odkrywane kolejne kulturowe „tajemnice” Warszawy, w tym roku związane z drogami Warszawy do niepodległości.  Był to jednocześnie Dzień Kultury („Aleja Gwiazd”) oraz podsumowanie projektu Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych, pt. "Historyczno-literacki wehikuł czasu czyli kulturowe podróże w poszukiwaniu wyzwolonej tradycji i dziedzictwa niepodległej Warszawy (1918-2018)”.

Sesja stanowiła symboliczną kontynuację programu edukacyjnego „W kręgu tajemnic dawnej Warszawy”, zapoczątkowanego kilkanaście lat temu we współpracy z wiceprezesem Fundacji ARTIBUS - Muzyka, Obraz Słowo, historykiem sztuki, panią Marią Szypowską, pod patronatem Biura Edukacji M.st. Warszawa, a obecnie na stałe wpisanego w działalność patriotyczno-kulturową ZSG. Na uroczystość tradycyjnie zostali zaproszeni honorowi i ważni Goście. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele Władz Dzielnicy Śródmieście- Burmistrz Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy – Krzysztof Czubaszek, Naczelnik Wydziału Oświaty i Funduszy Europejskich dla Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy - Łukasz Kasprzak, Radna Dzielnicy Śródmieście -Katarzyna Joanna Wiśniewska,  przedstawiciele Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaciół Warszawy - wiceprezes  pani Grażyna Dworakowska, Dyrekcja ZSG, nauczyciele szkół warszawskich, zaprzyjaźnieni działacze społeczni - varsavianiści, studenci UW oraz społeczność szkolna ZSG.  Chociaż nie wszyscy mogli przybyć, przesłali jednak swoje wystąpienia, które w trakcie konferencji odczytali uczniowie.

 XVI edycję konferencji uroczyście otworzyła Dyrektor Marzena Cieślak, witając serdecznie Gości, nauczycieli i uczniów szkoły.  Następnie Dyrektor przedstawiła założenia programów kulturowo-varsavianistycznych w ZSG, wskazując na liczne wyróżnienia, jakie szkoła otrzymała w ciągu ostatnich kilkunastu lat. Wskazała również na fakt, że autorka i pomysłodawczynią tych projektów jest pani Ewa Skrońc-Bielak.

Następnie wicedyrektor Elżbieta Fatyga przedstawiła założenia programowe projektów Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych, a Radna dzielnicy Śródmieście, pani Katarzyna Wiśniewska wskazała na ważne znaczenie edukacji varsavianistycznej w kształceniu młodych ludzi, budujących swą tożsamość kulturową. Zwróciła się z podziękowaniem do pani dyrektor Marzeny Cieślak za ogromny wkład i ogrom inicjatyw szkolnych włożony w budowanie tradycji narodowych w Dzielnicy Warszawa Śródmieście.

Burmistrz Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy – Krzysztof Czubaszek wskazał na fakt, że kształcenie varsavianistyczne jest  niezwykle istotne dla rozwoju społecznego i osobowego młodych pokoleń Polaków. Burmistrz zwrócił się do uczniów ZSG, aby kultywowali chlubne tradycje stolicy. 

Naczelnik Wydziału Oświaty i Funduszy Europejskich dla Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy - Łukasz Kasprzak w swej krótkiej lekcji patriotyzmu lokalnego zwrócił się do społeczności szkolnej , aby zwróciła uwagę na niezwykle cenną lekcję kulturoznawstwa w zakresie lingwistycznych perypetii wokół określenia „warszawiak”. Warszawiakiem jest bowiem ten, kto kocha i lubi Warszawę, a nie tylko osoba, która w tym mieście urodziła się i nie przyczynia się do rozwoju oraz promocji miasta na terenie kraju i poza jego granicami. Więzi społeczne nie polegają na administracyjnej przynależności terytorialnej lecz na realnym wyborze miejsca, które jest naszą „małą ojczyzną”. Były to słowa szczególne istotne ze względu na fakt, że duża grupa młodzieży uczącej się w ZSG nie urodziła się w Warszawie, ale wybrała sobie stolicę na miejsce swego pobytu. Na tym bowiem polega patriotyzm lokalny.

Następnie nauczyciele i uczniowie zaprezentowali swe wykłady.

Nad całością projektu czuwała koordynator edukacji kulturowej (KEKS) - lider Szkolnego Zespołu Wspierania Uzdolnionych WARS I SAWA, pani Ewa Skrońc-Bielak. Nad przebiegiem konkursu kulturowo-zawodowego o charakterze ekologicznym „Najlepsze ciastko królewskie” i prezentacją umiejętności uczniów czuwały panie: Katarzyna Goliszewska, Beata Kłos i Lidia Łojek. Nad przebiegiem pokazu kulturowo-zawodowego w Restauracji Szkolnej czuwała pani wicedyrektor Marzena Niedośpiał.
 Program uroczystości przedstawiał się następująco:

  • Uroczyste otwarcie Konferencji. Przemówienia zaproszonych Gości.
  • Prezentacja założeń projektu edukacyjnego WIE
  • Konferencja kulturowo - historyczna (wykłady zaproszonych Gości, nauczycieli – pani Monika Stempień, p. Elżbieta Zarębska, pani Małgorzata Łukaszewska, pani Anna Mirończuk, pani Ewa Bielak) oraz artystyczne prezentacje uczniów. Pokaz filmu projektowego WIE, prezentacji tematycznych i piosenek utrzymanych w klimacie dwudziestolecia międzywojennego.  
  • Zwiedzanie wystawy varsavianistycznej Fundacji Artibus oraz Biblioteki Szkolnej.
  • Koncert muzyczny oraz degustacja dla młodzieży w małej Sali gimnastycznej,
  • Prezentacja kulturowo-zawodowych umiejętności uczniów - XVI Warszawski Obiad Czwartkowy Króla Stanisława Augusta w Restauracji Szkolnej pt. „Wiosenny obiad w wyzwolonej Warszawie” -pan Tomasz Pietrzak oraz uczniowie klasy III c. a także kadra warsztatów ZSG Poznańska.

To był kolejny „smaczny dzień” w ZSG , tym razem z ogromnym ładunkiem energii niepodległościowej. Wszystkim dziękujemy za przybycie , uczestnictwo i ogromną pomoc w organizacji tego eventu kulturowego!

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji w galerii (Obiad czwartkowy)- KLIKNIJ

Więcej zdjęć poniżej