PATRIOTYCZNE CZTERY PORY ROKU W WARSZAWIE czyli „Tam i z powrotem”. KRONIKA WRZESIEŃ - LISTOPAD 2018

W ramach Kursów Wiedzy o Warszawie Towarzystwa Przyjaciół Warszawy oraz działalności Centrum Edukacji Varsavianistyczno-Artystycznej (CEVA), uczniowie ZSG (Koło Młodego Przyjaciela Warszawy) odbywają liczne spacery do miejsc pamięci narodowej w Warszawie i okolic, co w tym roku łączy się z uczczeniem 100. Rocznicy Niepodległej, a więc rocznicy historycznej i kulturowej, za którą stoją małe historie i wielkie dramaty, codzienność uporu w dążeniu do celu i pełne zadumy oraz podziwu uznanie dla heroizmu przodków.


O przeszłości najczęściej mówi się z patosem i przez pryzmat uniwersalnych doświadczeń zbiorowych.W naszej szkole natomiast odkrywamy tajemnice nie tylko znane z kart literatury lub źródeł historycznych, lecz tropimy historie zaklęte w mury, szukamy śladów przeszłości w elementach przestrzeni architektonicznych i docieramy do pojęcia TRADYCJI w sposób niezwykle „zwykły”- ludzki, codzienny, bowiem tropiąc ludzi z przeszłości, patrzymy na nich oczyma teraźniejszości, aby zrozumieć, jacy byli, zanim stali się historią.
Szukamy śladów historii w prostym opisie literackim, zasłyszanej gawędzie, listach i przekazach ustnych.
Czytamy tablice wmurowane w budynki i zastanawiamy się, jak żyli ci, o których czytamy.

Trzeba pamiętać, że poszukiwanie historycznych rysów Polski, badanie działalności bohaterów i ich zasług w korowodzie niepodległości to… nie tylko Polacy, urodzeni i skategoryzowani administracyjnie jako „naród”, to także mniejszości narodowe i etniczne, na trwale związane ze swym miejscem pobytu, a nawet urodzenia.
Nasze spacery są często lekcją tolerancji i demokracji, a przede wszystkim nowoczesnego podejścia do pojęcia humanizmu, co jednocześnie skutkuje uświadomieniem uczniom konsekwencji nieetycznych poglądów ksenofobicznych, rasistowskich
i nacjonalistycznych oraz braku poszanowania praw człowieka.

Celem Kursów wiedzy o Warszawie jest zgłębienie wiedzy uczestników o historii walki o niepodległość w latach 1914–1989 oraz obronie i umacnianiu narodowej tożsamości za pomocą budowy i łączenia, solidaryzmu pokoleniowego oraz szacunku dla wielkości słów i czynów.

Prezentujemy wam na początek kilka pojęć, które warto znać, aby mówić o patriotyzmie i zachęcamy do obejrzenia zdjęć z naszych trzymiesięcznych wycieczek do miejsc pamięci.
Na początek spacery po Starówce i Śródmieściu pt. „Tam i z powrotem”, czyli „z naszej szkoły i jeszcze dalej”…


Alfabet patriotyczny

MIEJSCE PAMIĘCI NARODOWEJ to:

  • teren, na którym rozgrywały się znaczące w historii państwa i narodu polskiego wyda­rzenia,
  • teren, na którym znajdują się obiekty i znaki pamięci narodowej.

OBIEKT PAMIĘCI NARODOWEJ to:

  • budowla związana ze znaczącymi wydarzeniami (faktami) i postaciami w historii pań­stwa i narodu pol­skiego,
  • cmentarze i groby wojenne oraz ofiar wojen i systemów totalitarnych, także groby wybit­nych Polaków.

ZNAK PAMIĘCI NARODOWEJ to:

  • pomnik, krzyż pamiątkowy, tablica pamiątkowa oraz głazy, kopce i kurhany wystawione dla upamiętnie­nia znaczącego wydarzenia lub postaci w historii państwa i narodu polskiego (ustawione w miejscach i na obiektach pamięci narodowej).

Ewa Bielak

(Kursy wiedzy o Warszawie prowadzi p. Ewa Skrońc-Bielak)