WARSZAWSKI LISTOPAD

W dniu 29 listopada w naszej szkole odbyła się (tradycyjnie, w ramach projektu „Warszawskie wrześnie”) konferencja literacko-kulturowa, której celem było przybliżenie młodzieży dziedzictwa materialnego i niematerialnego Warszawy, a przede wszystkim spotkanie z osobami, które dla stolicy są ważne i bezcenne. Organizatorem konferencji była Dyrektor Marzena Cieślak i pani Ewa Skrońc-Bielak, lider edukacji varsavianistycznej - Centrum Edukacji Varsavianistyczno-Artystycznej im. Marii Szypowskiej, współorganizatorem Towarzystwo Przyjaciół Warszawy – Prezes TPW, Radna Miasta Stołecznego Warszawa - Beata Michalec oraz wiceprezes Zbigniew Sieszycki i Przewodnicząca sekcji varsavianistycznej „Varsavianistyczna szkoła” TPW - Renata Marut.

Gościem specjalnym była p. Monika Mizerska-Froń, zastępca naczelnika Dzielnicy Śródmieście.

W konferencji uczestniczyli również nauczyciele i dyrektorzy szkół warszawskich, zaprzyjaźniona młodzież „varsavianistyczna”, rodzice i uczniowie ZSG.

Nieprzypadkowo konferencja została zaplanowana w rocznicę wybuchu Powstania Listopadowego, której symbolem jest niezwykła noc 29 listopada.

Otwierając konferencję, Dyrektor Marzena Cieślak powiedziała: „Uważam, że był to jeden z najważniejszych dni w historii Polski, który otworzył nowe znaczenia dla pojęcia Wolności. Potrzeba nam było czynu, ruchu, zostawienia nas samych sobie, walki i ciężkiego doświadczenia, aby pojęcia nasze się rozszerzyły, sprostowały, abyśmy sami zobaczyli jasno, czym jest prawdziwy heroizm i patriotyzm.

Pod tym względem Powstanie Listopadowe było zbawiennym dla nas wypadkiem, który, choć bez miary pogorszył nasze zewnętrzne położenie, podniósł nas duchem, poczuciem i wyobrażeniem, ale zarazem większą na nas włożył odpowiedzialność i nauczył cierpliwości na polskich drogach do niepodległości.

Kolejne zrywy niepodległościowe były szlakiem, po którym kroczyli znamienici buntownicy XIX i XX wieku. Szlakiem, który przywiódł do Polski wolnej i dumnej, do szkół polskich i narodowych zjawisk kultury. Aby to mogło się zdarzyć, potrzebni byli buntownicy, tacy jak przybyli do szkoły znamienici Goście - Powstańcy warszawscy Zofia Czekalska ps.Sosenka, płk Czesław Lewandowski ps.Bystry i Feliks Waśkiewicz.

Przybyli Powstańcy w niezwykle sugestywny sposób przedstawili realia Powstania Warszawskiego, za co uczniowie ZSG nagrodzili ich specjalnym programem artystycznym, brawami na stojąco, kwiatami i słodką niespodzianką.

 Prezes TPW Beata Michalec wręczyła szkole certyfikat LOKALNEGO OŚRODKA EDUKACJI VARSAVIANISTYCZNEJ, a  Beata Marut przekazała uczniom Odznaki Młodego Przyjaciela Warszawy. Certyfikat Varsavianistycznej Szkoły odebrało Technikum Gastronomiczno-Hotelarskie przy ul. Majdańskiej.

Pani Ewa Bielak przypomniała zgromadzonym wybrane rocznice „listopadowe”, a uczniowie zaprezentowali swe umiejętności literacko-historyczne.

Pani Małgorzata Łukaszewska rozdała uczniom nagrody za udział w konkursie patriotycznym.

Podsumowaniem spotkania była prezentacja umiejętności zawodowych uczniów W RESTAURACJI SZKOLNEJ tzw. "Obiad czwartkowy" oraz poczęstunek PRZYGOTOWANY PRZEZ p.Katarzynę Goliszewską-Szadurę, p.Lidię łojek, p.Eugenię Kościk, warsztaty szkolne oraz ekipę konkursową ZSG.

 

ROCZNICE LISTOPADOWE

7 listopada 1867

7 listopada 1867 roku urodziła się Maria Skłodowska-Curie – genialna polska fizyk i chemik, dwukrotna noblistka  i pierwsza kobieta w historii wyróżniona tą nagrodą. Jednak nie tylko jej odkrycia wstrząsnęły światem nauki na początku XX wieku. Uważano, że Skłodowska-Curie była Żydówką. Dla antysemitów żydowskie pochodzenie noblistki było kamieniem obrazy. Natomiast żydowskie gazety z dumą wskazywały na jej przynależność do Narodu Wybranego.  

29 listopada 1830

W nocy z 29 na 30 listopada 1830 roku wybuchło Powstanie Listopadowe - zryw niepodległościowy skierowany przeciwko rosyjskiemu zaborcy, który rozpoczęli warszawscy podchorążowie i lud stolicy.  Ostatecznie wybuch powstania wyznaczono na 29 listopada na godz. 18.00. Początek nocy listopadowej tak opisywał ppor. Piotr Wysocki: "O godzinie szóstej dano znak jednoczesnego rozpoczęcia wszystkich działań wojennych przez zapalenie browaru na Solcu w bliskości koszar jazdy rosyjskiej. Wojska polskie ruszyły z koszar do wskazanych stanowisk. Ja pośpieszyłem do koszar podchorążych. W salonie podchorążych odbywała się wtenczas lekcja taktyki. Wbiegłszy do sali, zawołałem na dzielną młodzież: +Polacy! Wybiła godzina zemsty. Dziś umrzeć lub zwyciężyć potrzeba! Idźmy, a piersi wasze niech będą Termopilami dla wrogów!. Na tę mowę i z dala grzmiący głos: +Do broni! Do broni!+, młodzież porwała karabiny, nabiła je i pędem błyskawicy skoczyła za dowódcą. Było nas stu sześćdziesięciu kilku!".

W dramatycznych okolicznościach nocy z 29 na 30 listopada spiskowcom nie udało się zrealizować wszystkich zamierzeń. Nie powiodła się próba pojmania wielkiego księcia Konstantego grupie spiskowców atakującej Belweder z Ludwikiem Nabielakiem i Sewerynem Goszczyńskim na czele. Część konspiratorów, nie widząc umówionego sygnału do rozpoczęcia walki, jakim było podpalenie browaru na Solcu, nie przystąpiła do działania lub uczyniła to z opóźnieniem. Pożar natomiast zaalarmował oddziały rosyjskie. W tym czasie w Warszawie stacjonowało 6,5 tys. żołnierzy rosyjskich i 9,8 tys. polskich.

Dzień 29 listopada jest oficjalnie uznany za Dzień Podchorążego.

11 listopada 1918

11 listopada 1918 roku Polska po 123 latach zaborów odzyskała niepodległość. Ogarnięta euforią ludność Kongresówki przystąpiła do rozbrajania niemieckich żołnierzy. Wśród najbardziej aktywnych uczestników tych wydarzeń znaleźli się członkowie Pogotowia Bojowego PPS. Zanim jednak do tego doszło bojowcy nieźle dali się we znaki okupantowi, przeprowadzając liczne zamachy na niemieckich oficjeli.

Wszyscy tylko czekali na ten moment: rozbrojenie okupanta. Chyba nawet żyjący w strachu przed polskim podziemiem Niemcy…

22 listopada 1927

22 listopada 1927 roku klacz Józefa Piłsudskiego, Kasztanka, „odeszła do krainy wiecznie zielonych pastwisk”. Przez lata była ukochanym koniem Marszałka, przeszła z nim niemal cały szlak I Brygady i nosiła go przy wszystkich ważniejszych okazjach. W międzywojennej Polsce niemal każdy wiedział co to za koń ta Kasztanka.

Listopad w polskiej tradycji łączy się z ważnymi wydarzeniami historycznymi. W tym miesiącu my, Polacy, obchodzimy Narodowe Święto Niepodległości i rocznicę zrywu podchorążych w 1830 roku. Młodzież z Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Sztumie rokrocznie włącza się w obchody organizowane przez władze samorządowe, ale także organizuje uroczystości w swojej szkole.

28 listopada 1918

28 listopada 1918 roku Józef Piłsudski podpisał Dekret Naczelnika Państwa o ordynacji wyborczej. Polki otrzymały prawa wyborcze
‼️Dekret Naczelnika Państwa o ordynacji wyborczej do Sejmu Ustawodawczego stanowił, że "Wyborcą do Sejmu jest każdy obywatel Państwa bez różnicy płci" (art. 1) oraz "Wybieralni do Sejmu są wszyscy obywatele (lki) państwa posiadający czynne prawo wyborcze" (art. 7). Polska była wówczas w czołówce krajów europejskich przyznających prawa wyborcze kobietom np.: w Szwecji kobiety uzyskały je w 1921 roku, Irlandii 1922 roku, we Francji 1944 roku, a w Szwajcarii w 1971 roku

16 listopada 1940

16 listopada 1940 roku okupacyjne władze niemieckie zamknęły i odizolowały od reszty miasta getto w Warszawie. Wśród tysięcy zamkniętych w nim Żydów była szesnastoletnia obywatelka USA Mary Berg, autorka niezwykłych dzienników opisujących los skazanych na zagładę. Była jednym z wielu dzieci, które pozostawiły po sobie świadectwa na temat Holocaustu.

Listopad 1944

W wyniku powstania warszawskiego od 500 tys. do 550 tys. mieszkańców stolicy oraz około 100 tys. osób z miejscowości podwarszawskich zostało zmuszonych do opuszczenia swoich domów. NA MIASTO WYDANO WYROK.

Większość ocalałych mieszkańców opuściła Warszawę w pierwszej dekadzie października 1944.

Od 25 pażdziernika  zaczął obowiązywać rozkaz zabraniający osobom cywilnym przebywania na terenie miasta .

1 listopada 1944 r. wysiedlona po powstaniu lewobrzeżna Warszawa była wielkim cmentarzem. Pierwsze zaczęły wracać kobiety, które tuż po wojnie stanowiły ponad 60 proc. mieszkańców miasta. To one pochowały tysiące wydobytych spod gruzów ciał.

  • 8 listopada - alianci opanowują wyspę Walcheren.
  • 12 listopada - dzięki akcji alianckiego lotnictwa zatopiony zostaje niemiecki pancernik "Tirpitz".
  • 15 listopada do obozu w Pruszkowie przybył jeszcze transport z Warszawy, w którym znajdowali się ludzie, którzy nie chcieli opuszczać miasta, lecz zostali wytropieni i wyłapani przez Niemców. W tym wypadku wyjątkowo darowano im życie. Ci mieszkańcy jednak wrócili do Warszawy, do miasta ruin.
  • 23 listopada - Francuzi zajmują Strasburg.
  • 28 listopada - Amerykanie, po krwawej kampanii, opanowują wyspę Peleliu.

 poniżej fotorelacja