15 stycznia bieżącego roku Szkolny Zespół Wspierania Uzdolnionych kontynuował swój projekt „Ogród sztuk”. Druga odsłona „Biesiady neoplatońskiej, czyli poranka filozoficzno-literackiego” odbyła się pod hasłem „Gra z Czasem - od Jaskini do Prawieku". Konferencja ponownie skupiła się na twórczości Olgi Tokarczuk i jej filozoficznych aspektach, ze szczególnym uwzględnieniem pojęcia czasu w powieści „Prawiek i inne czasy”. Po raz kolejny spotkanie poprowadził zespół humanistów w składzie: pani Ewa Skrońc-Bielak, pani Anna Lorek- Maciejuk i pan Marcin Rakowicz. Zajęcia pobudziły uczniów ZSG do własnych przemyśleń i refleksji filozoficzno-egzystencjalnych. Wykazali oni duże zainteresowanie i aktywność, chętnie włączając się do dyskusji i zabierając głos. Mamy nadzieję że „Poranki filozoficzne” na stałe wpiszą się w tradycję naszej szkoły!

Dziękujemy nauczycielom i uczniom za aktywny i twórczy udział w tej intelektualnej uczcie!