.
Od 23 stycznia wznawiamy rekrutację do projektu „Trening czyni mistrza - praktyki zagraniczne szansą na lepszy start w dorosłe życie”, finansowanego ze środków PO WER.
Zapraszamy grupę docelową projektu, czyli uczniów klas 3c, 3d, 3e, 3f oraz klas 2a, 2b, 2c, 2d, którzy są objęci programem staży zagranicznych, do zapoznania się z regulaminem projektu oraz warunkami rekrutacji. Formularze zgłoszeniowe do projektu są dostępne u koordynatorów projektu, p. Agnieszki Kopij oraz p. Marzeny Dymarskiej w sali 225a i 322. Regulamin projektu jest również wyłożony w bibliotece szkolnej.

Wszelkie informacje o projekcie znajdą się również na tablicy informacyjnej na II piętrze.

Załączniki do pobrania: Regulamin projektu i rekrutacja

 Terminarz rekrutacji

7.11. – 10.11.16
kampania informacyjna wśród uczniów i rodziców
23.01. – 27.01.17
przyjmowanie wniosków zgłoszeniowych
30.01. – 3.02.17
weryfikowanie wniosków zgłoszeniowych
6.02.17
ogłoszenie listy uczestników
6.02. – 10.02.17
procedura odwoławcza
13.02. – 15.02.17
rozpatrywanie wniosków odwoławczych
17.02.17
ogłoszenie ostatecznej listy uczestników

  Osiągnięcia Szkoły

Certyfikat Varsavianistyczna Szkoła

  Certyfikat Szkoła Bez Przemocy

 

 

 

 

 

 

 

  ZSG Liderem Varsavianistycznej Szkoły