W dniu 1.09.2016 roku Zespół Szkół Gastronomicznych im. prof. E. Pijanowskiego stał się beneficjentem projektu, wspierającego mobilność edukacyjną młodzieży i przystąpił do realizacji projektu „Trening czyni mistrza - praktyki zagraniczne szansą na lepszy start w dorosłe życie”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego.

Uczniowie przed wyjazdem na praktyki zagraniczne do Niemiec uczestniczyli w ramach realizowanego projektu  w dodatkowych zajęciach, które miały na celu podniesienie zdobytych w szkole kompetencji językowych ze szczególnym uwzględnieniem typowego słownictwa zawodowego, a także umiejętności praktycznych związanych z przygotowywaniem potraw, które są charakterystyczne dla kuchni niemieckiej. Ponadto zdobyli dodatkowe uprawnienia w zakresie sztuki barmańskiej – odbywając profesjonalny kurs w ,,Bar Work Academy”.

Program przygotowawczy - sprawozdanie w formie pdf

Uczniowie Zespołu Szkół Gastronomicznych im. prof. E. Pijanowskiego wyjechali w czterech grupach po 17 osób, co  w sumie dało 67 uczestników, którzy brali udział w praktykach zawodowych w Niemczech w miejscowości Bad Freienwalde. Każda z grup była zawsze pod opieką dwóch nauczycieli (nauczyciel języka obcego oraz przedmiotów zawodowych). Uczniowie po przyjeździe brali najpierw udział w dwudniowym kursie języka niemieckiego – prowadzonym przez tamtejszego lektora. Kurs miał na celu ugruntowanie wiedzy zdobytej podczas zajęć dodatkowych prowadzonych w Polsce. Trzeciego dnia pobytu wszyscy uczniowie klas III i IV o profilu technik żywienia i usług gastronomicznych, zostali zaznajomieni z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy w gastronomii, które obowiązują na terenie Niemiec. W tym samym dniu uczniowie rozpoczęli praktykę w miejscowych zakładach gastronomicznych, takich jak: Randwirtschaft, Landhof Liepe, Restaurant & Café Olivo, Dammmeisterei, Haus am Finowkanal, Wilder Eber – Hotel & Restaurant, Restaurant Carlsburg, La Fontana.

1. Relacja z praktyk w restauracjach - przeglądaj sprawozdanie w formie pdf

2. Relacja z praktyk w restauracjach - przeglądaj sprawozdanie w formie pdf

Poza intensywną pracą zawodową, uczniowie naszej szkoły mieli również możliwość poznawania przyrodniczych i antropogenicznych atrakcji turystycznych w Berlinie, Altranft czy Niederfinow, jak np.: Reichstag, Brama Brandenburska, Ewangelicka Katedra w Berlinie, Pomnik ku czci pomordowanych Żydów Europy, Mur Berliński, Checkpoint Charlie, Muzeum Trabanta, Wieża telewizyjna, Plac Republiki, Plac Poczdamski, Sony Center oraz Tiergarten, Skansen Brandenburski, Podnośnia Statków czy rejs statkiem po kanale Finow, a przede wszystkim osobiście poznawali narodowe oraz regionalne dziedzictwo kulinarne Niemiec np. Muzeum Kiełbasy Curry, jak i spożywali typowe potrawy kuchni niemieckiej w restauracjach, barach i street foodach.

Czas wolny praktykantów - relacja w formie pdf

Uczniowie wykazali ogromne zainteresowanie kuchnią narodową odwiedzanego przez nich państwa, co prowadziło do aktywnego odwiedzania różnego typu lokali gastronomicznych, a tym samym stanowiło istotny czynnik w poznawaniu innego dziedzictwa kulinarnego na poziomie regionalnym, a przede wszystkim lokalnym (potrawy, produkty żywnościowe, surowce). Tradycje kulinarne oraz zwyczaje żywieniowe są nierozerwalnie związane z uwarunkowaniami kulturowymi występującymi na danym obszarze. Dlatego też poprzez poznawanie tradycyjnej kuchni - uczniowie naszej szkoły stykali się również z inną kulturą, poznawali jej historię, obserwowali jej odmienność przez pryzmat nie tylko kulinarny, ale również między innymi uczestnicząc w imprezach kulturalnych lub zwiedzając obiekty muzealne. Wysoka atrakcyjność niemieckiej gastronomii może być dla uczniów z nieukształtowanymi upodobaniami istotnym czynnikiem przy podejmowaniu decyzji o znalezieniu pracy na europejskim rynku pracy, natomiast dla innych uczniów będzie podstawowym motywem do podjęcia podróży o charakterze kulinarnym, która umożliwi im zapoznanie się z nowymi smakami, jakie są typowe dla Niemiec.

Poprzez realizację powyższych celów, które były w projekcie - podniósł się standard nauczania na terenie naszej szkoły, umożliwił uczniom biorącym udział w zagranicznych praktykach wzbogacenie procesu kształcenia zawodowego w branży gastronomicznej poprzez nabycie wysokiego stopnia kwalifikacji zawodowych, a także zdobycie dodatkowych umiejętności podczas wykonywania praktycznych zadań w miejscu odbycia pracy na terenie zakładu gastronomicznego. W ostatnich latach, zmiana podstawy programowej, a także zmiany w oświacie i edukacji również zawodowej, powoli lecz systematycznie mają na celu dostosowanie, procedur i form kształcenia zawodowego do potrzeb dynamicznego i ciągle rozwijającego się rynku pracy, nie tylko w Polsce, ale też na terenie Unii Europejskiej. Niemiecki partner wniósł do naszego projektu swoje wieloletnie doświadczenie i rozwinął kompetencje w zakresie organizacji i realizowania edukacji zawodowej na poziomie kształcenia średniego w Niemczech, a w szczególności w zakresie zawodów gastronomicznych.

Uroczyste podsumowanie projektu „Trening czyni mistrza - praktyki zagraniczne szansą na lepszy start w dorosłe życie” – miało miejsce w siedzibie Zespół Szkół Gastronomicznych im. prof. E. Pijanowskiego przy udziale zaproszonych gości. Uroczystość swoją obecnością zaszczyciła p. Barbara Krępska - Naczelnik Wydziału Szkół Ponadgimnazjalnych i Kształcenia Ustawicznego w Biurze Edukacji Miasta Stołecznego Warszawa, a także ze strony niemieckiej Daniela Salzmann – dyrektor Stowarzyszenia Kształcenia Zawodowego Eberswalde. Annett Scheibe – przewodnicząca zarządu Stowarzyszenia Kształcenia Zawodowego Eberswalde oraz koordynatorzy projektu z ramienia Stowarzyszenia Kształcenia Zawodowego Eberswalde – Halina i Zygfryd Bytomscy. Przybyłych gości powitała Marzena Cieślak – dyrektor Zespołu Szkół Gastronomicznych im. prof. E. Pijanowskiego. Podczas wydarzenia miało miejsce uroczyste wręczenie certyfikatów EUROPASS MOBILNOŚĆ wydanych przez Krajowe Centrum EUROPASS. Na zakończenie odbył się bankiet, który został przygotowany przez wszystkich uczniów biorących udział w projekcie.

Autorzy: mgr Agnieszka Kopij (nauczyciel dyplomowany języka niemieckiego)
i dr Dominik Orłowski (nauczyciel dyplomowany przedmiotów branży gastronomicznej)

  Osiągnięcia Szkoły

Certyfikat Varsavianistyczna Szkoła

  Certyfikat Szkoła Bez Przemocy

 

 

 

 

 

 

 

  ZSG Liderem Varsavianistycznej Szkoły