Zapraszamy na kolejny spacer, zrealizowany w ramach WIE 2020. Tym razem zegar przenosi nas w wiek XIX, w czasy „serca serc”, człowieka, który kochał ludzi i im pomagał.

Za oknem maj, kiedyś w tym miesiącu przestało bić serce Bolesława Prusa. Pamiętajmy o nim, kiedy będziemy zastanawiać się nad tym, dlaczego „Lalka” jest arcydziełem.

Prus angażował się w działalność społeczną: działał m.in. w Towarzystwie Dobroczynności, Seminarium dla Nauczycieli Ludowych w Ursynowie, był prezesem Stowarzyszenia Kursów dla Analfabetów Dorosłych. W swoim testamencie ufundował stypendia dla utalentowanych dzieci pochodzących z ubogich wiejskich rodzin. Był też honorowym członkiem towarzystw szachistów i cyklistów.

Bolesław Prus zmarł na atak serca 19 maja 1912 r. w Warszawie. Jego pogrzeb, który odbył się 22 maja, zgromadził tłumy i przerodził się w wielką manifestację mieszkańców Warszawy. Został pochowany na cmentarzu na Powązkach, gdzie na pomniku, wykonanym przez Stanisława Jackowskiego, znajduje się napis "Serce serc".

Prezentacja: Śladami Wokulskiego

Zachęcamy do zapoznania się z artykułem dostępnym w linku.

  Osiągnięcia Szkoły

Certyfikat Varsavianistyczna Szkoła

  Certyfikat Szkoła Bez Przemocy

 

 

 

 

 

 

 

  ZSG Liderem Varsavianistycznej Szkoły