W maju 2020 rozpoczęliśmy nowe lekturowe przedsięwzięcie kulturowe w ramach naszego projektu „Kulturowy zegar Warszawy”. Realizujemy nasze spacery, które kontynuowaliśmy w grupie do 16 marca, a następnie indywidualnie, z zachowaniem wszelkich procedur lub w dwuosobowych zespołach, które następnie dzieliły się swymi odkryciami. Podczas spacerów „Z Prusem” , wyobraziliśmy sobie bowiem, co byłoby, gdyby bohaterowie utworu Dostojewskiego przybyli z XIX - wiecznego Petersburga do współczesnej Warszawy…

No…to byłoby… Poniżej prezentujemy część naszych prac. Będzie ich coraz więcej.

1. Rodion i Sonia w Warszawie. Kinga Owsiewska.

2. Raskolnikow i Sonia w Warszawie. Bartek Ciesielski.

3. Rodion w Warszawie. Wiktor Singh.

4. Rodion w Warszawie. Sylwia Nejman.

5. Rodion w Warszawie. Dorota Zawadzka.

  Osiągnięcia Szkoły

Certyfikat Varsavianistyczna Szkoła

  Certyfikat Szkoła Bez Przemocy

 

 

 

 

 

 

 

  ZSG Liderem Varsavianistycznej Szkoły