Czy wyobrażacie sobie, co pomyślałby człowiek z XVII wieku, gdyby w cudowny sposób przeniósł się do współczesnej Warszawy? W ramach projektu WIE zaprosiliśmy Jana Chryzostoma Paska do majowej stolicy 2020. Zapraszamy do wspólnej, literackiej zabawy!

Klasa I ap z wychowawczynią.

1a. Odwiedziny Sarmaty. Kacper Amerek cz.1

1b. Odwiedziny Sarmaty. Kacper Amerek cz.2

2. Sarmata powraca. Weronika Gurynow.

3. Sarmata w Warszawie. Emilia Buczek.

4. Pamiętnik Paska. Malwina Maśny.

5. Wywiad z Paskiem. Adrian Wąsowicz.

  Osiągnięcia Szkoły

Certyfikat Varsavianistyczna Szkoła

  Certyfikat Szkoła Bez Przemocy

 

 

 

 

 

 

 

  ZSG Liderem Varsavianistycznej Szkoły