Ruszył projekt „Wehikuł czasu”

Przystanek I - Zaułek Braci Pakulskich na Placu Konstytucji

Uczniowie Technikum Hotelarsko-Gastronomicznego rozpoczęli realizację zadań przewidzianych harmonogramem Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych.

Powołano grupę inicjatywną i opracowano plan strategiczny, a następnie ustalono daty poszczególnych przedsięwzięć projektu WIE -"Historyczno-literacki wehikuł czasu czyli kulturowe podróże w poszukiwaniu wyzwolonej tradycji i dziedzictwa niepodległej Warszawy (1918-2018). Cykl warsztatów i wycieczek miejskich dla uczniów technikum gastronomiczno-hotelarskiego."

Poniżej przedstawiamy relację fotograficzną, dotyczącą poszukiwania tropów niepodległościowych w przestrzeni miejskiego Centrum. Pierwszą odkrytą historią stał się Zaułek Braci Pakulskich, a także przestrzenie Hali Mirowskiej.

Tradycje gastronomiczne w firmie handlowej Pakulskich (Skład Win i Towarów Kolonialnych „Bracia Pakulscy”)

Już w 1856 w kamienicy u zbiegu Brackiej i Chmielnej (Bracka 22) został otwarty własny sklep Antoniego Pakulskiego ( byłego subiekta) , w którym sprzedawano wina i artykuły kolonialne, zgodnie z ideałami pozytywizmu... W 1899 majątek po Antonim Pawłowskim przejął jego bratanek Feliks Pawłowski, który kochał nowinki naukowe i doprowadził do sklepu gaz i telefon. Był on jednym z racjonalizatorów pracy kupieckiej, był zwolennikiem unormowania godzin pracy sprzedawców i podniesieniu poziomu ich życia. Feliks Pawłowski był zainteresowany organizowaniem przetwórstwa spożywczego toteż w 1909 rozkwitające przedsiębiorstwo przejęli trzej bracia, którzy pracowali u Pawłowskiego od ok. 1900 jako subiekci.  W krótkim czasie uruchomiono dwa sklepy filialne przy Marszałkowskiej (przy Śniadeckich i przy Złotej). Firma szybko się rozwijała, Pakulscy zainwestowali w udziały w przedsiębiorstwie hurtowym „Edward Langner”, w wytwórni miodów Mieszkowskiego i w cieszyńskich Zamkowych Zakładach Przemysłowych, które warzyły piwo.  Pod marką „Piotr Kuryluk i Spółka” działał należący do Pakulskich sklep w Hali Mirowskiej, który specjalizował się w hurtowej i półhurtowej sprzedaży artykułów importowanych. W 1934 firma Bracia Pakulscy uzyskała monopol na importowanie z Rosji Radzieckiej kawioru i wina, równocześnie sprowadzając z Japonii kawior czerwony.  W 1937 Adam Pakulski zainwestował w fabrykę konserw mięsnych i warzywnych „Wanda”. Sklepy Pakulskich oferowały artykuły o podwyższonej jakości, specjalnością firmy były oryginalne opakowania i dbałość o estetykę zapakowania zakupów. Była to wyjątkowo ekologiczna i elegancka, dbająca o standardy firma.

Bracia Pakulscy byli patriotami

Wybuchła wojna. Część sklepów w Warszawie przestała działać. Rozpoczęły się działania wojenne.

 I właśnie wtedy firma Pakulskiego pomagała obrońcom stolicy poprzez wydawanie prowiantu walczącym (podobnie było podczas Powstania Warszawskiego). Był to niezwykły akt odwagi, patriotyzmu i empatii…

Fabrykę konserw Adama Pakulskiego Niemcy przebranżowili na zakład produkujący marmoladę. W zakładzie tym znaleźli prace Polacy. A i marmolada chroniła przed głodem…W 1942 zmarł Adam Pakulski, a interesy rodzinne przejął jego syn Jerzy. Podczas Powstania Warszawskiego cały majątek rodziny Pakulskich uległ zniszczeniu, a to, co ocalało, zostało niestety zarekwirowane przez okupanta. Po 1945 roku firma podniosła się jednak z upadku, otworzono sklepy przy ul. Brackiej i ul. Francuskiej, a także uruchomiono fabrykę konserw na Kamionku przy ul. Owsianej 14.

Niestety, w 1950 roku, na podstawie Zarządzenia Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 12 sierpnia 1949,  firmę znacjonalizowano (ustanowiono przymusowy zarząd państwowy), co jednocześnie spowodowało upadek tradycji rodzinnych i obniżenie jakości wspaniałego przedsiębiorstwa.

W 2004 r. południowo-zachodnią część Placu Konstytucji w Warszawie nazwano Zaułkiem Braci Pakulskich, uczczono w ten sposób pamięć po zasłużonej dla miasta rodzinie kupców. Miejsce wybrano nieprzypadkowo, do 1950 r. na dawnym narożniku Marszałkowskiej i Śniadeckich stała kamienica nr 57, gdzie mieścił się jeden ze sklepów Braci Pakulskich (obecnie jest to środek placu).

Zapraszamy na mini-wycieczkę.

Trasa: ul. Poznańska, ul. Koszykowa, Plac Konstytucji.

  Osiągnięcia Szkoły

Certyfikat Varsavianistyczna Szkoła

  Certyfikat Szkoła Bez Przemocy

 

 

 

 

 

 

 

  ZSG Liderem Varsavianistycznej Szkoły