ZSG jedyną nagrodzoną wyróżnieniem szkołą w Warszawie! 

8 czerwca 2018 roku w Warszawie odbyła się uroczysta III Gala Finałowa konkursu Szkoła zawodowa najwyższej jakości. Dyrektor Marzena Cieślak odebrała nagrodę oraz wyróżnienie za najciekawszy i spektakularny projekt edukacji zawodowo-kulturowej  w Warszawie.

Nasza Szkoła uzyskała bowiem zaszczytne wyróżnienie za praktykę Obiady Czwartkowe – tradycja i nowoczesność w nauczaniu  przedmiotów zawodowych i ogólnokształcących.

Zespół Szkół Gastronomicznych im. prof. Eugeniusza Pijanowskiego w Warszawie okazał się innowacyjną i wielozadaniową szkołą stosującą nowoczesne metody edukacyjne w holistycznym, zintegrowanym nauczaniu międzyprzedmiotowym.

Pomysłodawczynią i autorką projektu „Obiady czwartkowe” jest pani Ewa Skrońc-Bielak, która od 16 lat realizuje nagrodzony projekt kulturowy, zwiększający wiedzę i umiejętności uczniów ZSG za pomocą stosowania nowoczesnych metod edukacyjnych w trakcie zajęć szkolnych i projektów miejskich, które wyrabiają w uczniach potrzebę czynnego uczestnictwa w kulturze i przygotowują do pełnienia funkcji animatora kultury (w tym zawodowej) w dorosłym życiu. Uczniowie stają się nie tylko użytkownikami kulturowych eventów miejskich, lecz również twórcami pakietów projektowych kierowanych do uczniów w Warszawie. Od 10 lat projekt wspiera od strony zawodowej dyrektor Marzena Cieślak, która jest ambasadorką dobrych praktyk edukacyjno-wychowawczych o charakterze syntetycznej integracji, wielofunkcyjności i wielozadaniowości, co umożliwia uczniom-absolwentom ZSG spełnienie zawodowe i życiowe po ukończeniu szkoły. Nawiązanie do tradycji kulturowych obiadów czwartkowych króla Stanisława Augusta stawia szkołę na poziomie mecenasa kultury warszawskiej, a zaangażowanych w projekt nauczycieli czyni mecenasami uczniów, dbającym o ich wszechstronny rozwój, pozbawiony barier kulturowo-społecznych.

Opisy wszystkich praktyk, które dostały się do finału konkursu już wkrótce zostaną zamieszczone w Katalogu Dobrych Praktyk na stronie internetowej Organizatora Konkursu.

W gali uczestniczyli przedstawiciele kilkudziesięciu szkół zawodowych z całej Polski, a także przedstawiciele organizatorów konkursu – Fundacji Fundusz Współpracy, Kuratorium Oświaty w Warszawie, Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Ośrodka Rozwoju Edukacji. Komisja Konkursowa z nadesłanych 132 przykładów praktyk wyłoniła 12 finalistów, którzy otrzymali statuetki i tytuł „Szkoły Zawodowej Najwyższej Jakości” oraz przyznała 74 dyplomy Dobrych praktyk.Nagrodzono i wyróżniono 5 szkół, w tym naszą. To wielki sukces!

 

  Osiągnięcia Szkoły

Certyfikat Varsavianistyczna Szkoła

  Certyfikat Szkoła Bez Przemocy

 

 

 

 

 

 

 

  ZSG Liderem Varsavianistycznej Szkoły