Nasi uczniowie są laureatami kolejnych edycji Międzyszkolnego Konkursu Języka Angielskiego „Operation” organizowanego przez WSTiJO (2012-2016). Zajmują czołowe miejsca w konkursach w ramach Międzyszkolnego Tygodnia Języka Angielskiego organizowanego przez Zespół Szkół im. P. Wysockiego (2013-2016). Są także laureatami Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Archimedes Lingua Plus (2016).
Osiągają dobre wyniki w Ogólnopolskim Konkursie Języka Angielskiego FOX.
Rozwijają swoje umiejętności językowe w ramach projektu „Mazowieckie bez barier językowych”.
Biorą udział w ciekawych zajęciach w Instytucie Goethego, Rosyjskim Ośrodku Nauki i Kultury, a także oglądają spektakle teatralne w języku angielskim w teatrze Buffo.

  Osiągnięcia Szkoły

Certyfikat Varsavianistyczna Szkoła

  Certyfikat Szkoła Bez Przemocy

 

 

 

 

 

 

 

  ZSG Liderem Varsavianistycznej Szkoły