2017- Medal Pamiątkowy „Pro Masovia”  dla ZSG – polski medal honorowy przyznawany przez marszałka województwa mazowieckiego za przyczynienie się do gospodarczego, kulturalnego lub społecznego rozwoju Mazowsza;
2017- Dyrektor Naczelna ZSG otrzymała medal im. Krystyny Krahelskiej nadawany przez Towarzystwo Przyjaciół Warszawy.Odznaką Honorową im. Krystyny Krahelskiej – Pamięci Powstania Warszawskiego nagradzane są działania na rzecz zachowania pamięci o uczestnikach Powstania Warszawskiego. 

2017 - Certyfikat Rzecznika Praw Dziecka;
2016 - tytuł „Szkoły Sukcesu” w rankingu 25-lecia Edukacji Samorządowej;
2016 - tytuł „Złotej szkoły” w rankingu czasopisma Perspektywy - pierwsze miejsce w Warszawie wśród techników o profilu gastronomiczno-hotelarskim i czwarte w grupie wszystkich techników warszawskich;
2016 - Super Wena Śródmiejskiego Festiwalu Młodych Talentów dla ZSG;
2015 - ZSG - „Promotor Ekologii - Przyjaźni Środowisku”;
2014 - Certyfikat „Dobrze Zaprojektowana Szkoła”;
2013 - przyznanie bezterminowego Certyfikatu dla szkół wspierających uzdolnionych „Wars i Sawa”;
2012 - 2016 - prowadzenie Kursów Wiedzy o Warszawie oraz udział w całorocznym konkursie TPW i uzyskanie Certyfikatu Varsavianistycznej Szkoły;
2012 - Uroczyste Odznaczenie im. Krystyny Krahelskiej przyznane ZSG;
2011 - Certyfikat „Szkoła bez przemocy”;
2011 - Lider Edukacji Zawodowej – tzw. OSKAR ZAWODOWY;
2011 - Tytuł „Szkoła odkrywców talentów”;
2010 - Certyfikat „Szkoła bez przemocy”;
2010 - Certyfikat Programu wspierania uzdolnionych – „Wars i Sawa”;
2010 - Certyfikat „Szkoła z pomysłem na kulturę”;
2009 - Certyfikat „Szkoła bez przemocy”;
2008 - Najlepszy wdrożony Program Wychowawczy w Warszawie;
2007 - Nagroda Prezydenta m.st. Warszawy za najlepsze wyniki matur wśród warszawskich szkół zawodowych;
2007 - Certyfikat „Uczniowie z klasą”;
2006 - Certyfikat „Szkoła przyjazna uczniom”.

  Osiągnięcia Szkoły

Certyfikat Varsavianistyczna Szkoła

  Certyfikat Szkoła Bez Przemocy

 

 

 

 

 

 

 

  ZSG Liderem Varsavianistycznej Szkoły