2016 - tytuł „Złotej szkoły” w rankingu czasopisma Perspektywy - pierwsze miejsce w Warszawie wśród techników o profilu gastronomiczno - hotelarskim i czwarte w grupie wszystkich techników warszawskich.
2016 - tytuł „Szkoły Sukcesu” w rankingu 25-lecia Edukacji Samorządowej - najważniejszymi kryteriami były: wysoka zdawalność egzaminów zawodowych, współpraca z uczelniami i pracodawcami, sukcesy w konkursach oraz poziom bazy dydaktycznej.
Możemy pochwalić się najlepszymi w Warszawie i województwie mazowieckim wynikami egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie oraz wynikami egzaminów maturalnych, które wyróżniają naszą placówkę wśród warszawskich szkół zawodowych.
Nasi uczniowie są laureatami i finalistami olimpiad i konkursów, w których uczestniczą od lat, takich jak: Olimpiada Wiedzy o Żywieniu i Żywności, Olimpiada Kawy, Olimpiada Smaku, Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych, Olimpiada Wiedzy Hotelarskiej, Olimpiada Wiedzy o Przedsiębiorczości i Regionie, Narodowy Konkurs Ekologiczny „Przyjaźni środowisku”. Zajmują także czołowe miejsca w wielu konkursach międzynarodowych, ogólnopolskich i regionalnych.

  Osiągnięcia Szkoły

Certyfikat Varsavianistyczna Szkoła

  Certyfikat Szkoła Bez Przemocy

 

 

 

 

 

 

 

  ZSG Liderem Varsavianistycznej Szkoły