9.11.17 r. odbyło się kolejne spotkanie branżowe realizowane w ramach innowacji pedagogicznej „Dziś uczeń - jutro mistrz”. Spotkania branżowe podczas których nasi uczniowie mają możliwość poznania i przeprowadzenia oceny towaroznawczej wybranych surowców stosowanych w gastronomii odbywają się dzięki naszemu partnerowi Firmie Transgourmet, która jest właścicielem firmy Selgros. Miejscem realizacji innowacji jest Hala Selgros przy ulicy Połczyńskiej w Warszawie.
      


W tym dniu zajęcia z innowacji realizowały klasy 2 a i 2 b Zasadniczej Szkoły Gastronomicznej nad którymi opiekę sprawowała Pani Maria Kurzyna. Tematem zajęć był „Rozbiór tuszy oraz charakterystyka towaroznawcza elementów kulinarnych mięsa zwierząt rzeźnych”. Zajęcia prowadził fachowiec na co dzień pracujący w firmie Selgros.

Odsłony: 104

9 listopada 2017 r. w ZSG odbyły się kolejne zajęcia z innowacji pedagogicznej  „Dziś uczeń -  jutro mistrz”. Zajęcia tradycyjnie prowadził Doradca Kulinarny Selgros i Transgourmet pan Karol Lisiński. Tematem zajęć było „Wykorzystanie  makaronów produkowanych z różnych rodzajów mąki w produkcji potraw". W warsztatach brała udział klasa II e TGH a nad przebiegiem warsztatów czuwały pani wice - dyrektor Marzena Niedośpiał oraz pani technolog Beata Kłos.
Odsłony: 109

28 września w ZSG odbyły się pierwsze zajęcia z innowacji pedagogicznej  „Dziś uczeń -  jutro mistrz” opracowanej przez Panią Dyrektor Marzenę Cieślak i kierownika kształcenia praktycznego Anetę Czarnotę Kołcoń.

Zajęcia prowadzili Doradcy Kulinarni Selgros i Transgourmet Krystian Zalejski i Karol Lisiński. Tematem zajęć były „Mięsa smażone po angielsku”. Zajęcia składały się z dwóch części:  część teoretyczna, dotyczyła podstawowej wiedzy na temat mięs smażonych po angielsku i sposobu ich przyrządzania, część praktyczna polegała na przygotowaniu zaplanowanych potraw. W warsztatach brała udział klasa II D TGH a nad przebiegiem warsztatów czuwały pani Iwona Kalinowska-Wiącek i pani Krystyna Radziwon.

Odsłony: 389

22 maja 2017 roku odbyły się warsztaty kulinarne dla klasy III f TGH o profilu technik żywienia i usług gastronomicznych, których przedmiotem  była ,,Kuchnia staropolska’’. Uczestników warsztatów  powitały Pani Dyrektor Marzena Cieślak i Kierownik Kształcenia Praktycznego Pani Aneta Czarnota – Kołcoń.  W pierwszej części spotkania pan Karol Lisiecki wygłosił wykład na temat panujących zwyczajów, stosowanych surowców i technik sporządzania potraw w kuchni staropolskiej.  Następnie  uczniowie przygotowali  potrawy omawianej kuchni.

Odsłony: 650

15 maja 2017 roku odbyły się kolejne warsztaty kulinarne „Dziś uczeń, jutro mistrz” sponsorowane i prowadzone przez przedstawicieli firmy Transgourmet Selgros cash & carry, Pana Krystiana Zalejskiego i Pana Karola Lisińskiego.

Odsłony: 659

       Sponsor:

Selgros Cash&Carry  

  Osiągnięcia Szkoły

Certyfikat Varsavianistyczna Szkoła

  Certyfikat Szkoła Bez Przemocy

 

 

 

 

 

 

 

  ZSG Liderem Varsavianistycznej Szkoły