W dniach 25.11.2019 r. - 10.12.2019 r. odbywały się w szkole w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości warsztaty dotyczące reklamy prowadzone przez specjalistów Dentsu Aegis Network Polska. W zajęciach wzięli udział uczniowie klas: I a, I c, I d, I h, II h, III i, w czasie których dowiedzieli się jak powstaje reklama. W grupach uczniowie mieli możliwość stworzenia reklamy pod okiem profesjonalistów. Próba własnych sił i możliwości uwolniła wśród uczniów wiele emocji, była to doskonała okazja do sprawdzenia własnej wyobraźni. Uczniowie w trakcie warsztatów mieli możliwość pracy w grupie, rozwijali swoje umiejętności i kreatywność. Mieli okazję sprawdzenia swoich mocnych i słabych stron. Zajęcia dla uczniów były bardzo ciekawe i pouczające.

  Osiągnięcia Szkoły

Certyfikat Varsavianistyczna Szkoła

  Certyfikat Szkoła Bez Przemocy

 

 

 

 

 

 

 

  ZSG Liderem Varsavianistycznej Szkoły