16 grudnia 2109 r. 13 uczniów z klasy I h Technikum uczestniczyło w warszawskim programie wspierania rozwoju przedsiębiorczości wśród młodzieży (START UP Jump) w Warszawskim Centrum Innowacji Edukacji Społecznych i Szkoleń. Poznaliśmy teorie zarządzania biznesem i mieliśmy możliwość zastosowania zdobytej wiedzy w praktyce. Pracując w grupach dwuosobowych uczniowie zakładali firmę - biuro turystyczne. Przez kolejne tygodnie będą rozwijać swoje przedsiębiorstwa. W drugiej połowie stycznia na spotkaniu inauguracyjnym w WCiES poznamy zwycięzców.

  Osiągnięcia Szkoły

Certyfikat Varsavianistyczna Szkoła

  Certyfikat Szkoła Bez Przemocy

 

 

 

 

 

 

 

  ZSG Liderem Varsavianistycznej Szkoły