27 marca obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Teatru. W naszej szkole obchodziliśmy to święto za pomocą happeningu dramowego.
Święto zostało ustanowione z inicjatywy Międzynarodowego Instytutu Teatralnego (ITI - UNESCO) w 1961 roku. Upamiętnia otwarcie pierwszego sezonu Teatru Narodów w Paryżu w 1957 roku. W tym dniu na całym świecie są podejmowane inicjatywy teatralne, których celem jest uczczenie święta medium, znanego od starożytności.
W naszej szkole klasa I d ( pod opieką p. Ewy Bielak) w ramach Wiedzy o kulturze przeprowadziła w dniach 26-27 marca niecodzienny happening teatralny, oparty na próbie dekonstrukcji fabularnej dramatu Szekspira pt. „Makbet”.
Uczniowie za pomocą metody dramy edukacyjnej dokonali zderzenia prawdy historycznej dotyczącej teorii władzy feudalnej z toposem theatrum mundi oraz dokonali współczesnej oceny postaci dwójki głównych bohaterów - pary Macbeth.
Międzynarodowemu Dniu Teatru zawsze towarzyszy orędzie przygotowywane przez wybitnego człowieka teatru, adresowane do całego teatralnego świata. Autorem pierwszego orędzia był Jean Cocteau. W tym roku napisał je Simon McBurney, współzałożyciel Théâtre de Complicité w Londynie. Celem jest promocja międzynarodowej wymiany informacji na temat teatru, zwiększenie współpracy ludzi teatru, uświadamianie opinii wagi sztuki oraz artystycznej kreacji w życiu codziennym.

Od 1983 roku z okazji tego święta Sekcja Krytyków Teatralnych Polskiego Ośrodka Międzynarodowego Instytutu Teatralnego co roku przyznaje Nagrodę Sekcji Krytyków Teatralnych PO ITI.

  Osiągnięcia Szkoły

Certyfikat Varsavianistyczna Szkoła

  Certyfikat Szkoła Bez Przemocy

 

 

 

 

 

 

 

  ZSG Liderem Varsavianistycznej Szkoły