W dniu w naszej szkole odbyło się kolejne spotkanie filozoficzno-literackie pt. „ TOPOS THEATRUM MUNDI W KONTEKŚCIE WALKI DOBRA ZE ZŁEM” poświęcone koncepcji czasu podzielonego tym razem na pojęcia dobra i zła. Temat spotkania odwoływał się do stałego motywu karnawału i karnawalizacji świata, czego przejawem są określone rytuały, a nawet moda, która stanowi znak w komunikacji międzyludzkiej.

Filozofowie często negowali realne istnienie zła. Wg św. Augustyna, filozofa i teologa, który w znaczący sposób wpłynął na poglądy kościoła katolickiego, a przez to i wielu z nas – zło po prostu nie istnieje, czyli nie ma ponadczasowego, realnego bytu. Nie mógł go stworzyć Bóg, który jest dobry i stworzył świat dobrym. Zło na świat sprowadził człowiek aktem wolnej woli, co więcej, ten wybór odbił się na otaczającym go środowisku. Grzech Adama skaził całość życia na tej planecie. Od tego czasu człowiek jest skłonny do zła, co znaczy, że odwraca się od wyższego dobra na rzecz dobra niższego. Pragnie wyższego dobra, albo tego, co wyższym dobrem mu się wydaje, a równocześnie wybiera niższe dobro.

Pogląd ten obciąża człowieka wielką odpowiedzialnością i stawia go wobec problemu, jakiego nie może rozwiązać. Sam nie może nie czynić zła, gdyż jego natura uległa skażeniu. Póki żyje, póty grzeszy. Potrzebuje on kogoś większego od siebie – Boga, aby go wyzwolił z grzechu. W ten sposób tysiące lat powtarzano ludziom, że całe dobro jest w Bogu, a całe zło w człowieku.

A wolna wola? No cóż, poza wolną wolą mamy przede wszystkim rozum. Jednak, mimo iż człowiek, nie zawsze wie, co czyni, jest za to ZAWSZE odpowiedzialny, co znaczy, że ponosi skutki, nieraz bolesne, swoich wyborów. Człowiek ma bowiem wyznaczoną rolę – „zająć się złem”, co oznacza dla niego rozwój świadomości oraz przekonanie, że co prawda mamy określoną rolę do odegrania, ale od nas zależy, w jaki sposób ją odegramy.

Prezentacja poniżej wyjaśnia to zagadnienie.

Konferencję zorganizował Szkolny Zespół Wspierania Uzdolnionych, a w trakcie spotkania wystąpili nasi uczniowie, którzy biorą udział w eliminacjach do Śródmiejskiego Festiwalu Młodych Talentów.

W programie znalazły się prezentacje uczniów o walce postu z karnawałem, początkach obrzędów karnawałowych, historii pojęcia ludyczności i filozofii koncepcji dotyczących pojęcia „theatrum mundi”.

W trakcie spotkania wykłady tematyczne przedstawiły panie: dyrektor Marzena Cieślak, Anna Mirończuk, Anna Lorek-Maciejuk, a koordynatorem i interlokutorką literacką była Ewa Bielak. W spotkaniu uczestniczyła pani wicedyrektor Elżbieta Fatyga.

Uczniowie brali czynny udział w wydarzeniu , a w prezentacji młodych talentów brała czynny udział pani Małgorzata Stempel. W organizacji eventu od strony medialnej brał udział pan Marcin Rakowicz i pan Krzysztof Kostecki. Nad częścią formalną czuwała Małgorzata Aniołkowska.

Wszystkim nauczycielom i uczniom serdecznie dziękujemy za udział w tej kulturowej biesiadzie.

Następna -26 lutego!

  Osiągnięcia Szkoły

Certyfikat Varsavianistyczna Szkoła

  Certyfikat Szkoła Bez Przemocy

 

 

 

 

 

 

 

  ZSG Liderem Varsavianistycznej Szkoły