Na przełomie listopada i grudnia 2017 r.  nasza Biblioteka Szkolna (p. M. Dzięcioł, p. G. Piątkowska i p. M. Rakowicz) we współpracy z wychowawcami klas  oraz Szkolnym Zespołem Wspierania Uzdolnionych zorganizowała Szkolny Konkurs Plastyczny na Plakat promujący czytelnictwo. Do zmagań przystąpiły klasy: 1b, 1c, 1d, 1e, 1i, 3c, 3d, 3g TGH, 1c BSG oraz 2b i 3c ZSG. Każdy zespół klasowy miał wykonać plakat pod hasłem „Zaczytana szkoła”. Konkursowe plakaty można było obejrzeć w bibliotece w dniach 14 i 15 grudnia 2017. Prace oceniało jury, w składzie: przedstawiciele wychowawców klas i nauczyciele-bibliotekarze. Organizatorzy konkursu przewidzieli też przyznanie Nagrody Publiczności, na którą można było zagłosować 14 i 15 grudnia 2017 r. w bibliotece.

  Osiągnięcia Szkoły

Certyfikat Varsavianistyczna Szkoła

  Certyfikat Szkoła Bez Przemocy

 

 

 

 

 

 

 

  ZSG Liderem Varsavianistycznej Szkoły