18 grudnia 2017 r. Biblioteka Szkolna zorganizowała Szkolne Święto Książki. Do odwiedzania biblioteki zachęcały gazetki umieszczone na korytarzach, zaproszenie wyświetlane na monitorach oraz komunikaty ze szkolnego radiowęzła. Na tych, którzy przybywali do biblioteki czekały liczne atrakcje:

  • Pokonkursowa wystawa uczniowskich plakatów „Zaczytana szkoła”
  • „Randka w ciemno z książką”
  • Prezentacja nowego wyposażenia biblioteki – nowego większego monitora, kina domowego z łączem internetowym
  • Słodki poczęstunek.

Kulminacyjnym momentem uroczystości było ogłoszenie wyników Konkursu na Plakat „Zaczytana szkoła” oraz uroczyste wręczenie nagród laureatom przez panie dyrektor: Marzenę Cieślak i Elżbietę Fatygę.

Zwycięzcami konkursu zostali:

NAGRODY JURY

1 miejsce ex aequo – Wiktoria Haman z kl. 2b ZSG i Bartłomiej Sobolewski z kl. 3c TGH

2 miejsce – Marlena Bałdyga i Klaudia Chmielewska z kl. 3c ZSG

NAGRODA PUBLICZNOŚCI

Wiktoria Studzińska i Dominik Pilarczyk z kl. 1c BSG – 48 pkt

Bartłomiej Sobolewski z kl. 3c TGH - 45 pkt

NAGRODA BIBLIOTEKI

Olga Pruszyńska i Klaudia Reksa z kl. 1e TGH

  Osiągnięcia Szkoły

Certyfikat Varsavianistyczna Szkoła

  Certyfikat Szkoła Bez Przemocy

 

 

 

 

 

 

 

  ZSG Liderem Varsavianistycznej Szkoły