Uczniowie klasy maturalnej IV a, razem z p. Ewą Bielak uczestniczyli w wykładzie i spotkaniu autorskim, które odbyły się 13 grudnia w gmachu Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Podczas spotkania wokół "Książek z dobrej półki" warszawskiego polonisty, Włodzimierza Paszyńskiego, rozmawiano o tym, że dobra literatura, niekoniecznie na wskroś współczesna, może być pretekstem do szukania odpowiedzi na najważniejsze pytania, których rozumny nauczyciel nie powinien lekceważyć, mimo że te niekoniecznie znajdą się w egzaminacyjnym teście... Pytania najczęściej całkiem proste, ale zasadniczej natury - zadawane przez ludzi refleksyjnych, szukających prawdy o sobie i otaczającym świecie kiedyś, dziś i zapewne także w przyszłości. I o tym, czy warto czytać z uczniami nie tylko to, co w zestawie obowiązkowym...

 

  Osiągnięcia Szkoły

Certyfikat Varsavianistyczna Szkoła

  Certyfikat Szkoła Bez Przemocy

 

 

 

 

 

 

 

  ZSG Liderem Varsavianistycznej Szkoły