Klasa 2C TGH 20 kwietnia gościła z wizytą na Wydziale Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.  Wyjazd  studyjny pozwolił poznać uczelnię, która kształci przyszłych biotechnologów i technologów żywności, jej bogatą bazę dydaktyczną, a także otwartych i  profesjonalnych pracowników naukowych. Uczniowie rozszerzając przedmiot biologia wzięli udział w wykładach na temat właściwości białek i barwników roślinnych. Po części teoretycznej przystąpili do samodzielnego wykonywania doświadczeń biologicznych.

Koordynator Mirosław Dzikowicki

  Osiągnięcia Szkoły

Certyfikat Varsavianistyczna Szkoła

  Certyfikat Szkoła Bez Przemocy

 

 

 

 

 

 

 

  ZSG Liderem Varsavianistycznej Szkoły