10 grudnia na całym świecie już od 52 lat obchodzony jest Dzień Praw Człowieka. Święto to ustanowione zostało przez Zgromadzenie Ogólne ONZ (rezolucja 423 (V) z 1950 roku) w rocznicę podpisania Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka w 1948 roku.

W naszej szkole również odbyła się tematyczna konferencja, związana jednocześnie z Narodowym  Rokiem Czytania „Przedwiośnia”.

Obchody Dnia Praw Człowieka podkreślają globalne kwestie związane z prawami człowieka i to, co możemy zrobić, aby to zmienić. Bieżącym  tematem była integracja i ludzkie prawo do udziału w życiu publicznym.

ONZ twierdzi, że realizacja prawa do uczestnictwa ma kluczowe znaczenie dla funkcjonowania demokracji i skutecznego systemu ochrony praw człowieka.  Uwzględnienie wszystkich tych ludzi, którzy z różnych przyczyn są wykluczeni z tego procesu, jest warunkiem koniecznym do osiągnięcia.

Szkolny  Zespół Wspierania Uzdolnionych „Wars i Sawa” przygotował konferencję, której celem było wprowadzenie młodzieży w tematykę skutków ograniczania praw i swobód jednostek oraz przedstawienie pojęcia władzy, która prowadzi do nadużyć społecznych, czego przykładem są powstania polskie. Konferencja nawiązywała do rocznicy odzyskania niepodległości oraz

Tematyczne wykłady oraz prezentacje przedstawiły: p. Ewa Bielak, p. Monika Stempień, p. Elżbieta Zarębska oraz p. Małgorzta Łukaszewska. W konferencji uczestniczyli: dyrekcja szkoły, nauczyciele, uczniowie, reprezentanci zaproszonych szkół, a także nauczyciele-pracownicy Biblioteki ZSG, którzy przygotowali tematyczne wystawy edukacyjno-patriotyczne oraz elementy happeningu dramowego.

W załączniku prezentacja tematyczna p. Ewy Bielak, dotycząca uniwersalnego i ponadczasowego funkcjonowania pojęcia „etyki Conradowskiej” w kulturze Polski.

 

  Osiągnięcia Szkoły

Certyfikat Varsavianistyczna Szkoła

  Certyfikat Szkoła Bez Przemocy

 

 

 

 

 

 

 

  ZSG Liderem Varsavianistycznej Szkoły