Projekt edukacyjno-czytelniczy  SPACER Z WOKULSKIM
Klasy drugie technikum gastronomiczno-hotelarskiego i klasa trzecia c branżowej szkoły gastronomicznej realizowały projekt kulturowo-literacki, którego celem było przybliżenie znajomości miejsc opisanych przez Bolesława Prusa w „Lalce”. Opiekunką projektu była pani Ewa Bielak.
W pierwszym etapie działań uczniowie pracowali w bibliotece szkolnej na tekstami źródłowymi, natomiast etap drugi wymagał od nich głośnego odczytywania tekst pozytywistycznego w wybranych przez siebie miejscach Warszawy, uwiecznionych w powieści.
Warszawa w powieści odgrywa bardzo ważną. Stanowi tło dla przedstawionych wydarzeń. Realistyczne przedstawienie stolicy dokładnie opisuje zarówno wygląd budynków jak i obraz ówczesnego społeczeństwa.
Przechadzając się wraz ze Stanisławem Wokulskim po jej ulicach, placach, odwiedzając pałace i kościoły, znajdujemy się w prawdziwych, istniejących w rzeczywistości miejscach.
Prezentujemy wyróżnione prace uczniów II e - Joanny Nowik i Krystiana Pawłowskiego oraz fotoreportaż lekcji o Warszawie.
Uczniowie korzystali również z miejskiej  strony internetowej: LINK
Prezentacja projektowa

  Osiągnięcia Szkoły

Certyfikat Varsavianistyczna Szkoła

  Certyfikat Szkoła Bez Przemocy

 

 

 

 

 

 

 

  ZSG Liderem Varsavianistycznej Szkoły