Nasza szkoła oficjalnie została objęta patronatem Zachęty - Narodowej Galerii Sztuki. O patronat ubiegały się szkoły warszawskie, objęte programem wspierania uczniów uzdolnionych. Podstawowym celem programu jest wzmacnianie współpracy szkół z instytucjami. Wniosek aplikacyjny został złożony przez dyrektora Zespołu Szkół Gastronomicznych Marzenę Cieślak we współpracy ze Szkolnym Zespołem Wspierania Uzdolnionych, którego liderem jest Ewa Bielak.

Od grudnia 2017 roku ZSG oficjalnie uczestniczy w stołecznym programie WARSA i SAWY pt. „WARS i SAWA bliżej Społeczności, Nauki, Sztuki - czyli SeNS wspierania uzdolnionych”. O patronat mogły ubiegać się tylko te szkoły, które spełniły kilkanaście wymogów, w tym uzyskały Bezterminowy Certyfikat Wspierania Uzdolnionych WARS I SWA. Jest to wielkie wyróżnienie dla nasze szkoły oraz uznanie dla dotychczasowej działalności w zakresie wspierania uczniów uzdolnionych. Dyrektor Marzena Cieślak oraz lider Ewa Skrońc-Bielak serdecznie zapraszają wszystkich nauczycieli i uczniów do aktywnego uczestnictwa w programie „WARS i SAWA bliżej Społeczności, Nauki, Sztuki - czyli SeNS wspierania uzdolnionych”.

18 grudnia 2017 r. Biblioteka Szkolna zorganizowała Szkolne Święto Książki. Do odwiedzania biblioteki zachęcały gazetki umieszczone na korytarzach, zaproszenie wyświetlane na monitorach oraz komunikaty ze szkolnego radiowęzła. Na tych, którzy przybywali do biblioteki czekały liczne atrakcje:

  • Pokonkursowa wystawa uczniowskich plakatów „Zaczytana szkoła”
  • „Randka w ciemno z książką”
  • Prezentacja nowego wyposażenia biblioteki – nowego większego monitora, kina domowego z łączem internetowym
  • Słodki poczęstunek.

Kulminacyjnym momentem uroczystości było ogłoszenie wyników Konkursu na Plakat „Zaczytana szkoła” oraz uroczyste wręczenie nagród laureatom przez panie dyrektor: Marzenę Cieślak i Elżbietę Fatygę.

Zwycięzcami konkursu zostali:

Odsłony: 1055

Na przełomie listopada i grudnia 2017 r.  nasza Biblioteka Szkolna (p. M. Dzięcioł, p. G. Piątkowska i p. M. Rakowicz) we współpracy z wychowawcami klas  oraz Szkolnym Zespołem Wspierania Uzdolnionych zorganizowała Szkolny Konkurs Plastyczny na Plakat promujący czytelnictwo. Do zmagań przystąpiły klasy: 1b, 1c, 1d, 1e, 1i, 3c, 3d, 3g TGH, 1c BSG oraz 2b i 3c ZSG. Każdy zespół klasowy miał wykonać plakat pod hasłem „Zaczytana szkoła”. Konkursowe plakaty można było obejrzeć w bibliotece w dniach 14 i 15 grudnia 2017. Prace oceniało jury, w składzie: przedstawiciele wychowawców klas i nauczyciele-bibliotekarze. Organizatorzy konkursu przewidzieli też przyznanie Nagrody Publiczności, na którą można było zagłosować 14 i 15 grudnia 2017 r. w bibliotece.

Odsłony: 944

W listopadzie Biblioteka Szkolna we  współpracy z nauczycielami języka polskiego oraz Szkolnym Zespołem Wspierania Uzdolnionych zorganizowała konkurs „Zostań Szkolnym Mistrzem Czytelnictwa”. Zadaniem uczniów było wykazać się znajomością 20 lektur szkolnych – odpowiednio przyporządkować bohaterów i autorów do tytułów lektur. Zadania konkursowe przygotowała p. Grażyna Piątkowska – nauczyciel bibliotekarz. W szranki stanęli uczniowie z następujących klas: 1a, 2a, 2e, 3f TGH (polonistka – p. Elżbieta Zarębska), 2f TGH (polonistka – p. Katarzyna Goliszewska), 3g TGH (polonistka – p. Ewa Strojnik) i 2c ZSG (polonistka - p. Ewa Bielak). Szkolnymi Mistrzami Czytelnictwa i Znawcami Lektur zostali następujący uczniowie:

1miejsce (ex aequo) i maksymalna liczba punktów (40/40)

               Karolina Zielińska – 2a TGH

               Małgorzata Borkowska – 2e TGH

               Damian Wawryniuk – 3g TGH

               Aleksandra Kobylańska – 3f TGH

               Eryk Kopeć – 2f TGh

2 miejsce i liczba punktów 39/40 – Weronika Bień – 2a TGH

3 miejsce i liczba punktów 38/40 – Filip Skłucki – 2a TGH

Odsłony: 814

  Osiągnięcia Szkoły

Certyfikat Varsavianistyczna Szkoła

  Certyfikat Szkoła Bez Przemocy

 

 

 

 

 

 

 

  ZSG Liderem Varsavianistycznej Szkoły