Nasza szkoła oficjalnie została objęta patronatem Zachęty - Narodowej Galerii Sztuki. O patronat ubiegały się szkoły warszawskie, objęte programem wspierania uczniów uzdolnionych. Podstawowym celem programu jest wzmacnianie współpracy szkół z instytucjami. Wniosek aplikacyjny został złożony przez dyrektora Zespołu Szkół Gastronomicznych Marzenę Cieślak we współpracy ze Szkolnym Zespołem Wspierania Uzdolnionych, którego liderem jest Ewa Bielak.

Od grudnia 2017 roku ZSG oficjalnie uczestniczy w stołecznym programie WARSA i SAWY pt. „WARS i SAWA bliżej Społeczności, Nauki, Sztuki - czyli SeNS wspierania uzdolnionych”. O patronat mogły ubiegać się tylko te szkoły, które spełniły kilkanaście wymogów, w tym uzyskały Bezterminowy Certyfikat Wspierania Uzdolnionych WARS I SWA. Jest to wielkie wyróżnienie dla nasze szkoły oraz uznanie dla dotychczasowej działalności w zakresie wspierania uczniów uzdolnionych. Dyrektor Marzena Cieślak oraz lider Ewa Skrońc-Bielak serdecznie zapraszają wszystkich nauczycieli i uczniów do aktywnego uczestnictwa w programie „WARS i SAWA bliżej Społeczności, Nauki, Sztuki - czyli SeNS wspierania uzdolnionych”.

W listopadzie Biblioteka Szkolna we  współpracy z nauczycielami języka polskiego oraz Szkolnym Zespołem Wspierania Uzdolnionych zorganizowała konkurs „Zostań Szkolnym Mistrzem Czytelnictwa”. Zadaniem uczniów było wykazać się znajomością 20 lektur szkolnych – odpowiednio przyporządkować bohaterów i autorów do tytułów lektur. Zadania konkursowe przygotowała p. Grażyna Piątkowska – nauczyciel bibliotekarz. W szranki stanęli uczniowie z następujących klas: 1a, 2a, 2e, 3f TGH (polonistka – p. Elżbieta Zarębska), 2f TGH (polonistka – p. Katarzyna Goliszewska), 3g TGH (polonistka – p. Ewa Strojnik) i 2c ZSG (polonistka - p. Ewa Bielak). Szkolnymi Mistrzami Czytelnictwa i Znawcami Lektur zostali następujący uczniowie:

1miejsce (ex aequo) i maksymalna liczba punktów (40/40)

               Karolina Zielińska – 2a TGH

               Małgorzata Borkowska – 2e TGH

               Damian Wawryniuk – 3g TGH

               Aleksandra Kobylańska – 3f TGH

               Eryk Kopeć – 2f TGh

2 miejsce i liczba punktów 39/40 – Weronika Bień – 2a TGH

3 miejsce i liczba punktów 38/40 – Filip Skłucki – 2a TGH

Odsłony: 1788

  Osiągnięcia Szkoły

Certyfikat Varsavianistyczna Szkoła

  Certyfikat Szkoła Bez Przemocy

 

 

 

 

 

 

 

  ZSG Liderem Varsavianistycznej Szkoły